Thống kê tần suất cặp lo to trực tuyến chính xác nhất

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT CẶP LOTO

  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Chọn cặp số muốn xem: CHỌN TẤT CẢ | XÓA TẤT CẢ

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90

11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77

23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53

36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94

56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 1 tuần gần nhất:
Ngày
-
tháng
04
-
06
-
2023
03
-
06
-
2023
02
-
06
-
2023
01
-
06
-
2023
31
-
05
-
2023
30
-
05
-
2023
29
-
05
-
2023
Tổng số lần về
00-55 1   1         2
01-10 1             1
02-20     1 1       2
03-30   1       1   2
04-40 1 1       1   3
05-50 1         2   3
06-60         1 2   3
07-70 1 1           2
08-80               0
09-90 1             1
11-66         1     1
12-21       1   1 1 3
13-31               0
14-41 1 2   1       4
15-51     1     1   2
16-61