XSBD ngày 01/09/2023 - KQXSBD ngày 01/09/2023 mới nhất

Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải tư 00693 91191 98827
58001 03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 9
 • 1
  0 7 9
 • 2
  4
 • 3
  9 9
 • 4
  8
 • 5
  1 4 5
 • 6
   
 • 7
  2
 • 8
  0 3
 • 9
  6 8
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải tư 02001 07688 12173
78712 24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 6
 • 1
  0 3
 • 2
  1 2 5 8
 • 3
  7
 • 4
  7 8
 • 5
   
 • 6
  0 3
 • 7
  4
 • 8
  8
 • 9
  0 5
Giải tám 18
Giải bảy 491
Giải sáu 0066 8372 7241
Giải năm 5958
Giải tư 83909 06418 84727
22601 89467 67106 33077
Giải ba 20950 72854
Giải nhì 17672
Giải nhất 34630
Đặc biệt 590592
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  0 4 9
 • 2
  7 7 9
 • 3
   
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  0 6
 • 7
  2 6 7
 • 8
  1 1 5
 • 9
  0
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải tư 16528 45209 31872
99123 42951 45674 54073
Giải ba 06692 82462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 2 2 5
 • 2
  4 6 7 9 9
 • 3
  1 2 7
 • 4
  7
 • 5
   
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  2 5
 • 9
  0 5
Giải tám 39
Giải bảy 351
Giải sáu 4026 0216 6711
Giải năm 1986
Giải tư 56726 71759 50511
87758 16929 31015 05770
Giải ba 25364 89086
Giải nhì 93518
Giải nhất 86160
Đặc biệt 105453
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  1 1 5
 • 2
   
 • 3
  5
 • 4
  6
 • 5
  1
 • 6
  1 2 2 8 8
 • 7
   
 • 8
  1 5
 • 9
  2 3 5