XSBD ngày 22/12/2023 - KQXSBD ngày 22/12/2023 mới nhất

Giải tám 71
Giải bảy 392
Giải sáu 0642 5643 3225
Giải năm 3533
Giải tư 19843 19724 15678
86283 16791 52156 85834
Giải ba 70492 74968
Giải nhì 75491
Giải nhất 91322
Đặc biệt 558595
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  7 9 9
 • 2
  2 4 9 9
 • 3
  3 4 4 8
 • 4
  2 3
 • 5
  2 9
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  6 7
 • 9
   
Giải tám 01
Giải bảy 652
Giải sáu 4595 2107 6589
Giải năm 5879
Giải tư 35055 69916 74626
03107 99796 91359 81766
Giải ba 10348 47427
Giải nhì 39938
Giải nhất 18136
Đặc biệt 336737
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0
 • 2
  5
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  5 9
 • 6
  1 2 3 6 9
 • 7
  0 0 2 3
 • 8
  3 4
 • 9
  5 7 8
Giải tám 34
Giải bảy 408
Giải sáu 8025 2843 9390
Giải năm 8287
Giải tư 69846 14385 48388
64139 20663 48158 70952
Giải ba 40003 72932
Giải nhì 41978
Giải nhất 27347
Đặc biệt 314708
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  3 5
 • 3
  0 4 6
 • 4
  3
 • 5
  2 8
 • 6
  4
 • 7
  4 8
 • 8
  0 0 5 7 8
 • 9
  3
Giải tám 27
Giải bảy 442
Giải sáu 0360 5972 6287
Giải năm 9768
Giải tư 23524 73877 07476
60551 24894 91577 21005
Giải ba 27300 30113
Giải nhì 66835
Giải nhất 57388
Đặc biệt 551880
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 8
 • 1
  5
 • 2
  4 7
 • 3
  1
 • 4
  2 9
 • 5
  0 3
 • 6
  7
 • 7
  2 7 7 8
 • 8
  6 8
 • 9
   
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 4355 7356 7109
Giải năm 6843
Giải tư 15156 19558 19080
87021 65743 88071 10125
Giải ba 78920 38273
Giải nhì 52362
Giải nhất 30608
Đặc biệt 453096
Lấy kết quả: X1 BD gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BD gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 8
 • 1
  2 7 7
 • 2
  6
 • 3
  4 4 7 7
 • 4
   
 • 5
  2 5
 • 6
  5 5 9
 • 7
   
 • 8
  0 5
 • 9
  0