XSBDH ngày 13/04/2023 - KQXSBDH ngày 13/04/2023 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải tư 90354 70971 89544
37505 06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Đặc biệt 529523
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  5 5 7 7 9
 • 2
  4
 • 3
  2
 • 4
  4 5
 • 5
  0 2 5
 • 6
  3
 • 7
  0 5 6
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 07
Giải bảy 859
Giải sáu 3224 2967 2414
Giải năm 0004
Giải tư 27943 95304 47479
77638 15015 16470 94957
Giải ba 08123 43489
Giải nhì 69671
Giải nhất 61824
Đặc biệt 591273
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  7
 • 2
   
 • 3
  2 4 7
 • 4
  0 0 1 2 2
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  0 5 6
 • 8
  3
 • 9
  5 7 8
Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải tư 77656 93942 02134
18736 67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691838
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  0 2 4 8
 • 3
  2
 • 4
  3
 • 5
   
 • 6
  2 3 5 5 9
 • 7
  7
 • 8
  3 4
 • 9
  0 0 3
Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải tư 92834 82767 83424
34281 67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 8
 • 1
  8
 • 2
  5
 • 3
  7
 • 4
  2 3
 • 5
   
 • 6
  8 9
 • 7
  0 0 6 7
 • 8
   
 • 9
  5 5 6 7
Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải tư 76121 94005 51212
43134 54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 72453
Đặc biệt 725223
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  1 2 5
 • 2
  1 2
 • 3
  2 5 9
 • 4
  3
 • 5
  0 1 4 6
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  0 9
 • 9
  5 8