XSBDH ngày 23/11/2023 - KQXSBDH ngày 23/11/2023 mới nhất

Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải tư 82411 55523 34470
66489 36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Đặc biệt 700957
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7 7
 • 1
  1 1
 • 2
  4 8
 • 3
  1 2 3 9
 • 4
  0 1
 • 5
  1
 • 6
   
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  1 6 8
Giải tám 64
Giải bảy 233
Giải sáu 4387 8047 1648
Giải năm 6506
Giải tư 75356 62304 50561
76215 67880 60398 19087
Giải ba 08177 93481
Giải nhì 59635
Giải nhất 28510
Đặc biệt 835628
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  6 8
 • 2
   
 • 3
  3
 • 4
  0 6
 • 5
  1 3
 • 6
  0 5
 • 7
  4 7 8 8
 • 8
  2 4 9
 • 9
   
Giải tám 32
Giải bảy 034
Giải sáu 2616 5091 9712
Giải năm 1219
Giải tư 21718 53878 68409
54187 51686 74765 67615
Giải ba 73452 42091
Giải nhì 57712
Giải nhất 59677
Đặc biệt 393574
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  9 9
 • 2
  1 1 3 5
 • 3
   
 • 4
  3 7
 • 5
  1 6
 • 6
  1 8
 • 7
  7 8
 • 8
  1 7
 • 9
  0 1
Giải tám 75
Giải bảy 007
Giải sáu 0089 0229 8044
Giải năm 3969
Giải tư 53638 20097 96611
14817 66597 92055 92625
Giải ba 23694 17712
Giải nhì 01401
Giải nhất 79029
Đặc biệt 943306
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 1
 • 2
  1
 • 3
   
 • 4
  4 9
 • 5
  2 5 7
 • 6
  0
 • 7
  0 1 9 9
 • 8
  3
 • 9
  2 2 6 8
Giải tám 40
Giải bảy 103
Giải sáu 4375 4862 3325
Giải năm 8948
Giải tư 94102 02084 75395
05674 42476 11146 41595
Giải ba 55828 96890
Giải nhì 53945
Giải nhất 58915
Đặc biệt 266869
Lấy kết quả: X1 BDH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BDH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
   
 • 2
  0 6
 • 3
  0
 • 4
  7 8
 • 5
  1 2 4 7 9 9
 • 6
  4 7
 • 7
   
 • 8
  2 4
 • 9
  6