XSBL ngày 05/09/2023 - KQXSBL ngày 05/09/2023 mới nhất

Giải tám 52
Giải bảy 738
Giải sáu 7384 3855 5427
Giải năm 1441
Giải tư 82294 53769 38983
38746 33380 07412 69902
Giải ba 46140 56060
Giải nhì 06195
Giải nhất 12599
Đặc biệt 743578
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 6 8
 • 1
  4
 • 2
  0 1 5
 • 3
  8
 • 4
  8 9
 • 5
  5 9
 • 6
  4
 • 7
  2
 • 8
  3 7
 • 9
  6 9
Giải tám 71
Giải bảy 928
Giải sáu 8487 4631 4929
Giải năm 4626
Giải tư 62917 04794 20582
41601 35311 96606 36219
Giải ba 71757 71162
Giải nhì 37064
Giải nhất 26514
Đặc biệt 834067
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 1 3 7
 • 2
  6 8
 • 3
   
 • 4
  1 6 9
 • 5
   
 • 6
  0 2
 • 7
  1 5 6 8
 • 8
  2
 • 9
  1 2
Giải tám 52
Giải bảy 070
Giải sáu 5341 8477 0815
Giải năm 3277
Giải tư 53305 16238 79726
19380 01632 42072 46600
Giải ba 57587 66193
Giải nhì 80383
Giải nhất 40579
Đặc biệt 510799
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7 8
 • 1
  4
 • 2
  3 5 7
 • 3
  8 9
 • 4
   
 • 5
  0 1
 • 6
  2
 • 7
  7 7 8
 • 8
  3
 • 9
  7 9
Giải tám 10
Giải bảy 165
Giải sáu 1642 3300 3557
Giải năm 4709
Giải tư 07093 92016 45119
12134 31157 15896 69872
Giải ba 39800 27021
Giải nhì 65029
Giải nhất 63882
Đặc biệt 057817
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 1
 • 1
  2
 • 2
  4 7 8
 • 3
  9
 • 4
  3
 • 5
  6
 • 6
  1 9
 • 7
  1 5 5
 • 8
   
 • 9
  0 1 2
Giải tám 27
Giải bảy 284
Giải sáu 3399 1009 7830
Giải năm 2726
Giải tư 35472 67178 80087
57913 85089 15955 18668
Giải ba 74254 72414
Giải nhì 72648
Giải nhất 09096
Đặc biệt 846176
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  7
 • 3
  1
 • 4
  1 5 8
 • 5
  5
 • 6
  2 7 9
 • 7
  2 8
 • 8
  4 6 7
 • 9
  0 8 9