XSBL ngày 11/04/2023 - KQXSBL ngày 11/04/2023 mới nhất

Giải tám 99
Giải bảy 453
Giải sáu 2778 2552 0267
Giải năm 1372
Giải tư 65418 38269 32122
94817 55148 77545 87946
Giải ba 03309 21437
Giải nhì 63276
Giải nhất 64152
Đặc biệt 728164
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  2 5 5 7
 • 3
  5
 • 4
  6
 • 5
  4
 • 6
  4 7
 • 7
  1 3 6
 • 8
  1 4 7
 • 9
  0 6 9
Giải tám 81
Giải bảy 755
Giải sáu 8033 1184 4234
Giải năm 2449
Giải tư 99556 94131 71385
90035 23679 60510 51149
Giải ba 87780 08849
Giải nhì 07038
Giải nhất 44762
Đặc biệt 152942
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  3 8
 • 2
  4 6
 • 3
  3
 • 4
  3 8
 • 5
  3 5 8
 • 6
  5
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
  4 4 4 7
Giải tám 36
Giải bảy 391
Giải sáu 3498 4372 1002
Giải năm 0834
Giải tư 78763 18433 36845
37733 22580 64529 18829
Giải ba 98365 66108
Giải nhì 75143
Giải nhất 51119
Đặc biệt 043286
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  9
 • 2
  0 7
 • 3
  3 3 4 6
 • 4
  3
 • 5
  4 6
 • 6
  3 8
 • 7
   
 • 8
  0 9
 • 9
  1 2 2
Giải tám 61
Giải bảy 396
Giải sáu 9728 3927 1939
Giải năm 5993
Giải tư 34587 56480 61250
01568 95147 13899 45692
Giải ba 61406 62448
Giải nhì 57116
Giải nhất 00642
Đặc biệt 672113
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  6
 • 2
  4 9
 • 3
  1 9
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  0 1 9
 • 7
  2 4 8
 • 8
  2 4 6
 • 9
  3 9
Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 8281 0096 3716
Giải năm 3409
Giải tư 65088 56939 65050
24032 38656 74896 74899
Giải ba 54132 42518
Giải nhì 09343
Giải nhất 64761
Đặc biệt 486741
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  0 4 6 8
 • 2
  3 3
 • 3
  4
 • 4
   
 • 5
  4
 • 6
  1 5 9 9
 • 7
   
 • 8
  1 8
 • 9
  0 3 9