XSBL ngày 14/05/2024 - KQXSBL ngày 14/05/2024 mới nhất

Giải tám 16
Giải bảy 748
Giải sáu 2442 3997 3860
Giải năm 0074
Giải tư 94295 32644 17478
94214 74145 49913 60766
Giải ba 72677 83448
Giải nhì 16876
Giải nhất 05833
Đặc biệt 643547
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  1 3
 • 4
  1 4 7
 • 5
  4 9
 • 6
  1 6 7
 • 7
  4 7 9
 • 8
  4 4 7
 • 9
   
Giải tám 76
Giải bảy 121
Giải sáu 5624 2912 5815
Giải năm 6713
Giải tư 94599 46983 00035
06316 95426 02299 89144
Giải ba 06460 88039
Giải nhì 30548
Giải nhất 94875
Đặc biệt 650522
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  2
 • 2
  1 2
 • 3
  1 8
 • 4
  2 4
 • 5
  1 3 7
 • 6
  1 2 7
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  3 9 9
Giải tám 59
Giải bảy 656
Giải sáu 6102 3478 5377
Giải năm 5712
Giải tư 75476 42928 37551
73634 05088 32997 26051
Giải ba 04718 28157
Giải nhì 22077
Giải nhất 83923
Đặc biệt 597370
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  5 5
 • 2
  0 1
 • 3
  2
 • 4
  3
 • 5
   
 • 6
  5 7
 • 7
  5 7 7 9
 • 8
  1 2 7 8
 • 9
  5
Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải tư 42072 93893 97036
98175 47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  2 4 6
 • 2
  3 6 7
 • 3
  8 9
 • 4
  3 3 9
 • 5
  0 4 7
 • 6
  3 6
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải tư 06827 87732 07940
78404 24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4
 • 1
  6
 • 2
  3
 • 3
  3
 • 4
  0 7
 • 5
  0 3 7 7
 • 6
  0
 • 7
  0 2
 • 8
   
 • 9
  1 3 6 6