XSBL ngày 20/06/2023 - KQXSBL ngày 20/06/2023 mới nhất

Giải tám 23
Giải bảy 623
Giải sáu 7845 4183 2074
Giải năm 7985
Giải tư 02692 43468 25658
65989 97821 81118 94613
Giải ba 49691 13608
Giải nhì 97761
Giải nhất 34838
Đặc biệt 901983
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 6 9
 • 2
  9
 • 3
  1 2 2 8 8
 • 4
  7
 • 5
  4 8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  0 1 3 5 6
 • 9
  8
Giải tám 30
Giải bảy 648
Giải sáu 5188 2603 1052
Giải năm 4956
Giải tư 64385 33638 17427
25476 50992 44244 94066
Giải ba 04120 26844
Giải nhì 68950
Giải nhất 59104
Đặc biệt 485154
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 3 5
 • 1
   
 • 2
  5 9
 • 3
  0
 • 4
  0 4 4 5
 • 5
  8
 • 6
  5 6 7
 • 7
  2
 • 8
  3 4 8
 • 9
   
Giải tám 93
Giải bảy 056
Giải sáu 4659 1303 5350
Giải năm 6359
Giải tư 67352 02081 40422
45675 60768 18371 07372
Giải ba 42520 37239
Giải nhì 92096
Giải nhất 43862
Đặc biệt 369728
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5
 • 1
  7 8
 • 2
  2 5 6 7
 • 3
  0 9
 • 4
   
 • 5
  7
 • 6
  5 9
 • 7
   
 • 8
  2 6
 • 9
  3 5 5
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 1592 1302 6978
Giải năm 0152
Giải tư 07583 38824 33135
91264 26174 91803 31739
Giải ba 84864 06013
Giải nhì 97390
Giải nhất 74242
Đặc biệt 962882
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  0 4 5 8 9
 • 3
  0 1 8
 • 4
  2 6 6 7
 • 5
  3 8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  7
 • 9
  2 3
Giải tám 11
Giải bảy 008
Giải sáu 4988 4080 4395
Giải năm 8014
Giải tư 39079 71275 73941
62004 78557 23365 63773
Giải ba 31955 93242
Giải nhì 05860
Giải nhất 57715
Đặc biệt 386018
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 8
 • 1
  1 4
 • 2
  4
 • 3
  7
 • 4
  0 1
 • 5
  1 5 6 7 9
 • 6
   
 • 7
  5
 • 8
  0 1 8
 • 9
  7