XSBL ngày 23/04/2024 - KQXSBL ngày 23/04/2024 mới nhất

Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải tư 42072 93893 97036
98175 47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  2 4 6
 • 2
  3 6 7
 • 3
  8 9
 • 4
  3 3 9
 • 5
  0 4 7
 • 6
  3 6
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
   
Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải tư 06827 87732 07940
78404 24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4
 • 1
  6
 • 2
  3
 • 3
  3
 • 4
  0 7
 • 5
  0 3 7 7
 • 6
  0
 • 7
  0 2
 • 8
   
 • 9
  1 3 6 6
Giải tám 27
Giải bảy 866
Giải sáu 1893 4338 6936
Giải năm 0583
Giải tư 81488 23435 49152
00074 56046 49755 34822
Giải ba 55700 50547
Giải nhì 14907
Giải nhất 52831
Đặc biệt 830669
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3
 • 2
  2 5
 • 3
  8 9
 • 4
  7
 • 5
  3 5
 • 6
  3 4 6
 • 7
  0 2 4
 • 8
  3 8
 • 9
  6
Giải tám 95
Giải bảy 244
Giải sáu 8365 7387 5843
Giải năm 6451
Giải tư 20182 05392 97450
92990 74605 21616 49161
Giải ba 73469 63823
Giải nhì 23009
Giải nhất 54954
Đặc biệt 532626
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  5 6
 • 2
  8 9
 • 3
  2 4
 • 4
  4 5
 • 5
  0 6 9
 • 6
  1 2
 • 7
  8
 • 8
   
 • 9
  0 6
Giải tám 17
Giải bảy 671
Giải sáu 4686 5345 1256
Giải năm 0339
Giải tư 84069 19705 64030
37785 82751 16131 37077
Giải ba 38284 97473
Giải nhì 23411
Giải nhất 61398
Đặc biệt 610432
Lấy kết quả: X1 BL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 3 5 7
 • 2
  3
 • 3
  7
 • 4
  8
 • 5
  0 4 8
 • 6
  5 8
 • 7
  1 7
 • 8
  9
 • 9
  3 6