XSBP ngày 01/06/2024 - KQXSBP ngày 01/06/2024 mới nhất

Giải tám 84
Giải bảy 308
Giải sáu 1422 5721 1375
Giải năm 5694
Giải tư 14210 04935 70780
41547 12430 87509 03839
Giải ba 76504 62252
Giải nhì 82255
Giải nhất 72148
Đặc biệt 960451
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 8
 • 1
  2 5
 • 2
  2 5
 • 3
   
 • 4
  0 8 9
 • 5
  3 5 7
 • 6
   
 • 7
  4
 • 8
  0 4
 • 9
  0 3
Giải tám 29
Giải bảy 513
Giải sáu 7660 3103 9364
Giải năm 6119
Giải tư 32042 87682 55045
11938 95408 37455 34036
Giải ba 32071 75213
Giải nhì 41715
Giải nhất 39687
Đặc biệt 840032
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  7
 • 2
  3 4 8
 • 3
  0 1 1
 • 4
  6
 • 5
  1 4 5
 • 6
  3
 • 7
  8
 • 8
  0 3
 • 9
  1 2
Giải tám 41
Giải bảy 288
Giải sáu 9328 7836 8780
Giải năm 5971
Giải tư 98110 53079 72202
33757 62234 58993 60786
Giải ba 80979 21314
Giải nhì 90507
Giải nhất 70309
Đặc biệt 806781
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8
 • 1
  4 7 8
 • 2
  0
 • 3
  9
 • 4
  1 3
 • 5
   
 • 6
  3 8
 • 7
  0 5
 • 8
  2 8
 • 9
  0 7 7
Giải tám 65
Giải bảy 330
Giải sáu 2642 0213 5372
Giải năm 1005
Giải tư 04348 79993 35744
63885 03270 87625 25728
Giải ba 91177 42499
Giải nhì 45481
Giải nhất 23992
Đặc biệt 490251
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 7
 • 1
  5 8
 • 2
  4 7 9
 • 3
  1 9
 • 4
  4
 • 5
  0 2 6 8
 • 6
   
 • 7
  7
 • 8
  2 4
 • 9
  9
Giải tám 55
Giải bảy 714
Giải sáu 1879 4743 5134
Giải năm 1109
Giải tư 55764 33161 75406
94074 89014 72494 12848
Giải ba 49915 84990
Giải nhì 27275
Giải nhất 94022
Đặc biệt 988650
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  6
 • 2
  2
 • 3
  4
 • 4
  1 1 3 6 7 9
 • 5
  1 5 7
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  0 7