XSBP ngày 04/05/2024 - KQXSBP ngày 04/05/2024 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 714
Giải sáu 1879 4743 5134
Giải năm 1109
Giải tư 55764 33161 75406
94074 89014 72494 12848
Giải ba 49915 84990
Giải nhì 27275
Giải nhất 94022
Đặc biệt 988650
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 9
 • 1
  6
 • 2
  2
 • 3
  4
 • 4
  1 1 3 6 7 9
 • 5
  1 5 7
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  0 7
Giải tám 20
Giải bảy 367
Giải sáu 7235 5072 3972
Giải năm 1328
Giải tư 71500 66577 02917
44104 93168 80429 51542
Giải ba 13482 67548
Giải nhì 60717
Giải nhất 63807
Đặc biệt 881827
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2
 • 1
   
 • 2
  4 7 7 8
 • 3
   
 • 4
  0
 • 5
  3
 • 6
   
 • 7
  0 1 1 2 6 7
 • 8
  2 4 6
 • 9
  2
Giải tám 79
Giải bảy 816
Giải sáu 6687 7490 8413
Giải năm 5559
Giải tư 48868 72776 31013
84062 65838 83704 47197
Giải ba 34337 19070
Giải nhì 61173
Giải nhất 39052
Đặc biệt 911899
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
   
 • 2
  5 6
 • 3
  1 1 7
 • 4
  0
 • 5
   
 • 6
  1 7
 • 7
  3 8 9
 • 8
  3 6
 • 9
  5 7 9
Giải tám 72
Giải bảy 368
Giải sáu 1051 8499 0462
Giải năm 7636
Giải tư 54963 10019 05527
62704 40164 98768 95100
Giải ba 82871 88716
Giải nhì 35705
Giải nhất 21360
Đặc biệt 338795
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  5 7
 • 2
  6 7
 • 3
  6
 • 4
  0 6
 • 5
  0 9
 • 6
  1 3
 • 7
  2
 • 8
  6 6
 • 9
  1 9
Giải tám 03
Giải bảy 721
Giải sáu 4179 4679 7367
Giải năm 9597
Giải tư 04675 17107 44168
51508 55643 01531 51330
Giải ba 95257 06364
Giải nhì 35665
Giải nhất 27606
Đặc biệt 766671
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  2 3 7
 • 2
   
 • 3
  0 4
 • 4
  6
 • 5
  6 7
 • 6
  0
 • 7
  0 5 6 9
 • 8
  0 6
 • 9
  7 7