XSBP ngày 08/07/2023 - KQXSBP ngày 08/07/2023 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 639
Giải sáu 5996 2757 6917
Giải năm 7673
Giải tư 91952 42581 33590
18654 66622 09802 40579
Giải ba 70512 28717
Giải nhì 01762
Giải nhất 72392
Đặc biệt 084418
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  8
 • 2
  0 1 2 5 6 9
 • 3
  7
 • 4
  5
 • 5
  5
 • 6
  9
 • 7
  1 1 5
 • 8
  1
 • 9
  3 7
Giải tám 57
Giải bảy 668
Giải sáu 6267 0628 4068
Giải năm 1286
Giải tư 16859 17112 41210
46654 23526 97004 98111
Giải ba 03853 85464
Giải nhì 93972
Giải nhất 86715
Đặc biệt 281019
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  1
 • 2
  1 7
 • 3
  5
 • 4
  0 5 6
 • 5
  1
 • 6
  2 8
 • 7
  5 6
 • 8
  2 6 6
 • 9
  1 5
Giải tám 91
Giải bảy 909
Giải sáu 7489 9801 6188
Giải năm 7354
Giải tư 51057 44054 19625
95014 82853 14388 55151
Giải ba 11063 24235
Giải nhì 06312
Giải nhất 84127
Đặc biệt 473083
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 5 9
 • 2
  1
 • 3
  5 6 8
 • 4
  1 5 5
 • 5
  2 3
 • 6
   
 • 7
  2 5
 • 8
  8 8
 • 9
  0 8
Giải tám 83
Giải bảy 409
Giải sáu 2004 1214 3308
Giải năm 3105
Giải tư 23820 51271 17210
23355 67427 82310 19260
Giải ba 71037 24210
Giải nhì 95239
Giải nhất 45850
Đặc biệt 564502
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 1 2 5 6
 • 1
  7
 • 2
  0
 • 3
  8
 • 4
  0 1
 • 5
  0 5
 • 6
   
 • 7
  2 3
 • 8
  0
 • 9
  0 3
Giải tám 32
Giải bảy 607
Giải sáu 9080 1745 2885
Giải năm 5653
Giải tư 25415 62072 26850
48071 93539 26286 44706
Giải ba 36883 97461
Giải nhì 89261
Giải nhất 35432
Đặc biệt 554461
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  6 6 6 7
 • 2
  3 3 7
 • 3
  5 8
 • 4
   
 • 5
  1 4 8
 • 6
  0 8
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  3