XSBP ngày 27/05/2023 - KQXSBP ngày 27/05/2023 mới nhất

Giải tám 79
Giải bảy 333
Giải sáu 9298 9778 7347
Giải năm 8525
Giải tư 97279 13525 21878
64546 59169 78649 58849
Giải ba 56598 18042
Giải nhì 46861
Giải nhất 37888
Đặc biệt 871775
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  6
 • 2
  4
 • 3
  3
 • 4
   
 • 5
  2 2 7
 • 6
  4
 • 7
  4
 • 8
  7 7 8 9 9
 • 9
  4 4 6 7 7
Giải tám 54
Giải bảy 447
Giải sáu 8270 6429 0904
Giải năm 3136
Giải tư 96623 80909 13355
08854 64108 14467 91184
Giải ba 93541 67091
Giải nhì 67803
Giải nhất 64432
Đặc biệt 930598
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  4 9
 • 2
  3
 • 3
  0 2
 • 4
  0 5 5 8
 • 5
  5
 • 6
  3
 • 7
  4 6
 • 8
  0 9
 • 9
  0 2
Giải tám 36
Giải bảy 377
Giải sáu 8693 5715 5103
Giải năm 7250
Giải tư 78052 37958 67085
76377 73969 48311 30631
Giải ba 09437 30345
Giải nhì 99932
Giải nhất 40091
Đặc biệt 159503
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  1 3 9
 • 2
  3 5
 • 3
  0 0 9
 • 4
   
 • 5
  1 4 8
 • 6
  3
 • 7
  3 7 7
 • 8
  5
 • 9
  6
Giải tám 16
Giải bảy 178
Giải sáu 5579 2603 1979
Giải năm 3834
Giải tư 36565 06402 82064
62990 27313 84966 14732
Giải ba 00569 41324
Giải nhì 00384
Giải nhất 31762
Đặc biệt 060842
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  0 3 4 6
 • 3
  0 1
 • 4
  2 3 6 8
 • 5
  6
 • 6
  1 6
 • 7
   
 • 8
  7
 • 9
  6 7 7
Giải tám 12
Giải bảy 131
Giải sáu 9843 1158 7804
Giải năm 6585
Giải tư 52471 22228 67622
72594 76010 28960 01451
Giải ba 16820 07364
Giải nhì 03548
Giải nhất 48528
Đặc biệt 482282
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 6
 • 1
  3 5 7
 • 2
  1 2 8
 • 3
  4
 • 4
  0 6 9
 • 5
  8
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  2 2 4 5
 • 9