XSBP ngày 30/12/2023 - KQXSBP ngày 30/12/2023 mới nhất

Giải tám 71
Giải bảy 223
Giải sáu 7006 1645 1614
Giải năm 1438
Giải tư 35071 30389 26051
36615 10251 50776 15867
Giải ba 21025 10687
Giải nhì 31072
Giải nhất 55002
Đặc biệt 071782
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5 5 7 7
 • 2
  0 7 8
 • 3
  2
 • 4
  1
 • 5
  1 2 4
 • 6
  0 7
 • 7
  6 8
 • 8
  3
 • 9
  8
Giải tám 64
Giải bảy 825
Giải sáu 1050 5657 1416
Giải năm 7260
Giải tư 24879 28728 07035
23647 69494 64328 01976
Giải ba 41368 16451
Giải nhì 91093
Giải nhất 76350
Đặc biệt 211233
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 5 6
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  3 9
 • 4
  6 9
 • 5
  2 3
 • 6
  1 7
 • 7
  4 5
 • 8
  2 2 6
 • 9
  7
Giải tám 74
Giải bảy 968
Giải sáu 6608 7950 2282
Giải năm 5630
Giải tư 00195 03536 39841
94486 50172 05323 32517
Giải ba 53228 66643
Giải nhì 36796
Giải nhất 58083
Đặc biệt 063764
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  4
 • 2
  7 8
 • 3
  2 4 8
 • 4
  6 7
 • 5
  9
 • 6
  3 8 9
 • 7
  1
 • 8
  0 2 6
 • 9
   
Giải tám 86
Giải bảy 273
Giải sáu 9794 6762 7713
Giải năm 7817
Giải tư 78227 16483 61967
31307 24182 42844 94878
Giải ba 77822 85757
Giải nhì 05885
Giải nhất 18255
Đặc biệt 290156
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  2 6 8
 • 3
  1 7 8
 • 4
  4 9
 • 5
  5 8
 • 6
  5 8
 • 7
  0 1 2 5 6
 • 8
  7
 • 9
   
Giải tám 17
Giải bảy 930
Giải sáu 1131 3844 6542
Giải năm 7426
Giải tư 25936 21082 58797
93908 19100 33079 09637
Giải ba 97745 27403
Giải nhì 11140
Giải nhất 23132
Đặc biệt 097415
Lấy kết quả: X1 BP gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BP gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 4
 • 1
  3
 • 2
  3 4 8
 • 3
  0
 • 4
  4
 • 5
  1 4
 • 6
  2 3
 • 7
  1 3 9
 • 8
  0
 • 9
  7