XSBTH ngày 13/06/2024 - KQXSBTH ngày 13/06/2024 mới nhất

Giải tám 66
Giải bảy 506
Giải sáu 1975 9598 5550
Giải năm 2123
Giải tư 42107 48198 22172
19520 40710 89817 00957
Giải ba 34750 01939
Giải nhì 92265
Giải nhất 58281
Đặc biệt 186832
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 5 5
 • 1
  8
 • 2
  3 7
 • 3
  2
 • 4
   
 • 5
  6 7
 • 6
  0 6
 • 7
  0 1 5
 • 8
  9 9
 • 9
  3
Giải tám 00
Giải bảy 100
Giải sáu 0743 0793 7877
Giải năm 7807
Giải tư 77921 51291 26107
34326 03333 78283 99980
Giải ba 44785 57365
Giải nhì 96787
Giải nhất 28563
Đặc biệt 012022
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 8
 • 1
  2 9
 • 2
  2
 • 3
  3 4 6 8 9
 • 4
   
 • 5
  6 8
 • 6
  2
 • 7
  0 0 7 8
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 41
Giải bảy 774
Giải sáu 6354 7421 6045
Giải năm 3860
Giải tư 12634 92941 60028
02228 68334 45130 68001
Giải ba 60511 31880
Giải nhì 80167
Giải nhất 81965
Đặc biệt 863973
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 6 8
 • 1
  0 1 2 4 4
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  3 3 5 7
 • 5
  4 6
 • 6
   
 • 7
  6
 • 8
  2 2
 • 9
   
Giải tám 32
Giải bảy 279
Giải sáu 8104 5159 3122
Giải năm 0233
Giải tư 75049 78536 78546
12924 18035 61144 56559
Giải ba 91422 14227
Giải nhì 02819
Giải nhất 38186
Đặc biệt 676628
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  2 2 3
 • 3
  3
 • 4
  0 2 4
 • 5
  3
 • 6
  3 4 8
 • 7
  2
 • 8
  2
 • 9
  1 4 5 5 7
Giải tám 64
Giải bảy 550
Giải sáu 1910 5083 4179
Giải năm 1416
Giải tư 85609 31974 42304
61726 82483 90097 28723
Giải ba 91633 17830
Giải nhì 50064
Giải nhất 45165
Đặc biệt 001084
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
  2 3 8 8
 • 4
  0 6 6 7 8
 • 5
  6
 • 6
  1 2
 • 7
  9
 • 8
   
 • 9
  0 7