XSBTH ngày 22/12/2022 - KQXSBTH ngày 22/12/2022 mới nhất

Giải tám 50
Giải bảy 778
Giải sáu 7582 6380 3466
Giải năm 6553
Giải tư 00793 02001 89579
98078 81834 47658 03001
Giải ba 39844 60319
Giải nhì 30503
Giải nhất 57703
Đặc biệt 060911
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 8
 • 1
  0 0 1
 • 2
  8
 • 3
  0 0 5 9
 • 4
  3 4
 • 5
   
 • 6
  6
 • 7
   
 • 8
  5 7 7
 • 9
  1 7
Giải tám 90
Giải bảy 067
Giải sáu 1225 0462 1268
Giải năm 2158
Giải tư 31494 30154 56906
70298 65767 65269 45940
Giải ba 80758 51181
Giải nhì 27511
Giải nhất 40107
Đặc biệt 404601
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  0 1 8
 • 2
  6
 • 3
   
 • 4
  5 9
 • 5
  2
 • 6
  0
 • 7
  0 6 6
 • 8
  5 5 6 9
 • 9
  6
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 9214 1821 0539
Giải năm 6619
Giải tư 86087 26707 86144
77471 89872 68482 58998
Giải ba 11262 94233
Giải nhì 36473
Giải nhất 16516
Đặc biệt 732615
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 7
 • 2
  6 7 8
 • 3
  3 7
 • 4
  0 1 4
 • 5
  1
 • 6
  1 7
 • 7
  0 8
 • 8
  9
 • 9
  1 3
Giải tám 29
Giải bảy 489
Giải sáu 6624 4878 6633
Giải năm 7646
Giải tư 73118 92235 14711
95385 93994 04986 17171
Giải ba 38820 93115
Giải nhì 85805
Giải nhất 75166
Đặc biệt 210867
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 7
 • 2
   
 • 3
  3
 • 4
  2 9
 • 5
  0 1 3 8
 • 6
  4 6 8
 • 7
  6
 • 8
  1 7
 • 9
  2 8
Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải tư 62702 06757 75996
25025 34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 9
 • 1
   
 • 2
  0 5 8
 • 3
  5
 • 4
  1 6
 • 5
  2 3 5
 • 6
  7 9
 • 7
  0 3 5
 • 8
  3 8
 • 9