XSBTH ngày 27/07/2023 - KQXSBTH ngày 27/07/2023 mới nhất

Giải tám 91
Giải bảy 662
Giải sáu 6188 2071 0536
Giải năm 3175
Giải tư 19559 23975 30530
22099 13083 00633 49157
Giải ba 04149 08881
Giải nhì 73084
Giải nhất 08015
Đặc biệt 108873
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
  • Đầu
    Loto
  • 0
    3
  • 1
    7 8 9
  • 2
    6
  • 3
    3 7 8
  • 4
    8
  • 5
    1 7 7
  • 6
    3
  • 7
    5
  • 8
    8
  • 9
    4 5 9
Giải tám 70
Giải bảy 305
Giải sáu 7035 1659 8973
Giải năm 8516
Giải tư 89114 94122 42047
27898 15532 19557 12941
Giải ba 12946 17807
Giải nhì 22682
Giải nhất 91695
Đặc biệt 094515
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
  • Đầu
    Loto
  • 0
    7
  • 1
    4
  • 2
    2 3 8
  • 3
    7
  • 4
    1
  • 5
    0 1 3 9
  • 6
    1 4
  • 7
    0 4 5
  • 8
    9
  • 9
    5
Giải tám 49
Giải bảy 020
Giải sáu 9124 7927 5292
Giải năm 3853
Giải tư 23963 43790 25330
58153 15354 95624 08852
Giải ba 31424 40217
Giải nhì 55241
Giải nhất 31495
Đặc biệt 504436
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
  • Đầu
    Loto
  • 0
    2 3 9
  • 1
    4
  • 2
    5 9
  • 3
    5 5 6
  • 4
    2 2 2 5
  • 5
    9
  • 6
    3
  • 7
    1 2
  • 8
     
  • 9
    4
Giải tám 74
Giải bảy 364
Giải sáu 1551 2076 6725
Giải năm 5851
Giải tư 45726 68989 10747
62196 38628 20792 83079
Giải ba 49000 83407
Giải nhì 36481
Giải nhất 88241
Đặc biệt 679428
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
  • Đầu
    Loto
  • 0
    0
  • 1
    4 5 5 8
  • 2
    9
  • 3
     
  • 4
    6 7
  • 5
    2
  • 6
    2 7 9
  • 7
    0 4
  • 8
    2 2
  • 9
    7 8
Giải tám 33
Giải bảy 512
Giải sáu 8760 4674 1229
Giải năm 6333
Giải tư 93466 17721 38114
98803 48732 38452 72144
Giải ba 92109 18268
Giải nhì 17093
Giải nhất 64142
Đặc biệt 847213
Lấy kết quả: X1 BTH gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTH gửi 8585
  • Đầu
    Loto
  • 0
    6
  • 1
    2
  • 2
    1 3 4 5
  • 3
    0 1 3 3 9
  • 4
    1 4 7
  • 5
     
  • 6
    6
  • 7
     
  • 8
    6
  • 9
    0 2