XSBTR ngày 02/05/2023 - KQXSBTR ngày 02/05/2023 mới nhất

Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 2481 8251 7746
Giải năm 4998
Giải tư 41555 64309 34268
63315 87134 38908 71360
Giải ba 16706 53974
Giải nhì 24176
Giải nhất 17735
Đặc biệt 479876
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 9
 • 1
  5 8
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  3 7
 • 5
  1 3 5
 • 6
  0 4 7 7
 • 7
   
 • 8
  0 6 9
 • 9
  0 4
Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 6170 9035 0849
Giải năm 4735
Giải tư 85295 69765 96154
36433 46135 03773 40091
Giải ba 64281 92063
Giải nhì 37057
Giải nhất 70727
Đặc biệt 954389
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  8 9
 • 2
   
 • 3
  3 6 7
 • 4
  5
 • 5
  3 3 3 6 9
 • 6
  8
 • 7
  2 5
 • 8
   
 • 9
  3 4 8
Giải tám 32
Giải bảy 463
Giải sáu 0783 3494 9819
Giải năm 5091
Giải tư 37064 53051 95931
87007 67592 75123 70307
Giải ba 16371 51434
Giải nhì 76656
Giải nhất 76425
Đặc biệt 675066
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3 5 7 9
 • 2
  3 9
 • 3
  2 6 8
 • 4
  3 6 9
 • 5
  2
 • 6
  5 6
 • 7
  0 0
 • 8
   
 • 9
  1
Giải tám 49
Giải bảy 386
Giải sáu 6173 7454 1092
Giải năm 9042
Giải tư 16814 44420 34138
93957 87024 52268 45557
Giải ba 61869 63702
Giải nhì 17790
Giải nhất 88099
Đặc biệt 680366
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 9
 • 1
   
 • 2
  0 4 9
 • 3
  7
 • 4
  1 2 5
 • 5
   
 • 6
  6 8
 • 7
  5 5
 • 8
  3 6
 • 9
  4 6 9
Giải tám 59
Giải bảy 651
Giải sáu 1344 3255 6397
Giải năm 4173
Giải tư 99002 05818 99803
94507 90168 96212 90812
Giải ba 74241 85862
Giải nhì 92015
Giải nhất 31421
Đặc biệt 098711
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 2 4 5
 • 2
  0 1 1 6
 • 3
  0 7
 • 4
  4
 • 5
  1 5
 • 6
   
 • 7
  0 9
 • 8
  1 6
 • 9
  5