XSBTR ngày 08/08/2023 - KQXSBTR ngày 08/08/2023 mới nhất

Giải tám 15
Giải bảy 536
Giải sáu 1087 9835 4996
Giải năm 7552
Giải tư 46782 32863 73605
56740 24526 33867 39067
Giải ba 83556 08430
Giải nhì 95354
Giải nhất 98884
Đặc biệt 533293
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4
 • 1
   
 • 2
  5 8
 • 3
  6 9
 • 4
  5 8
 • 5
  0 1 3
 • 6
  2 3 5 9
 • 7
  6 6 8
 • 8
   
 • 9
   
Giải tám 23
Giải bảy 591
Giải sáu 8488 1884 7686
Giải năm 5471
Giải tư 76138 30978 10789
91384 03150 62532 77469
Giải ba 54487 90565
Giải nhì 61529
Giải nhất 54552
Đặc biệt 062915
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  7 9
 • 2
  3 5
 • 3
  2
 • 4
  8 8
 • 5
  1 6
 • 6
  8
 • 7
  8
 • 8
  3 7 8
 • 9
  2 6 8
Giải tám 19
Giải bảy 392
Giải sáu 4722 2188 4930
Giải năm 5660
Giải tư 60493 05832 93101
46450 91769 15410 34105
Giải ba 35701 15321
Giải nhì 99870
Giải nhất 65553
Đặc biệt 690165
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 5 6 7
 • 1
  0 0 2
 • 2
  2 3 9
 • 3
  5 9
 • 4
   
 • 5
  0 6
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  8
 • 9
  1 6
Giải tám 74
Giải bảy 487
Giải sáu 2454 0798 0970
Giải năm 2205
Giải tư 12528 58758 05002
53367 47015 67517 46279
Giải ba 46906 69054
Giải nhì 34872
Giải nhất 43093
Đặc biệt 278992
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  0 7 9
 • 3
  9
 • 4
  5 5 7
 • 5
  0 1
 • 6
  0
 • 7
  1 6 8
 • 8
  2 5 9
 • 9
  7
Giải tám 81
Giải bảy 807
Giải sáu 6088 4114 2783
Giải năm 3403
Giải tư 73716 78341 57349
46701 33711 10433 51286
Giải ba 14471 58348
Giải nhì 68533
Giải nhất 54019
Đặc biệt 314504
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 1 4 7 8
 • 2
   
 • 3
  0 3 3 8
 • 4
  0 1
 • 5
   
 • 6
  1 8
 • 7
  0
 • 8
  4 8
 • 9
  1 4