XSBTR ngày 10/01/2023 - KQXSBTR ngày 10/01/2023 mới nhất

Giải tám 27
Giải bảy 387
Giải sáu 9093 2536 7257
Giải năm 3097
Giải tư 66146 41939 99724
41577 15499 16073 64927
Giải ba 08277 16083
Giải nhì 56422
Giải nhất 64246
Đặc biệt 409362
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  2 6
 • 3
  7 8 9
 • 4
  2
 • 5
   
 • 6
  3 4 4
 • 7
  2 2 5 7 7 8 9
 • 8
   
 • 9
  3 9
Giải tám 08
Giải bảy 422
Giải sáu 7063 3412 8728
Giải năm 9619
Giải tư 39124 55536 60411
60907 83225 04163 56326
Giải ba 04044 72042
Giải nhì 40483
Giải nhất 05222
Đặc biệt 144979
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1
 • 2
  1 2 2 4
 • 3
  6 6 8
 • 4
  2 4
 • 5
  2
 • 6
  2 3
 • 7
  0
 • 8
  0 2
 • 9
  1 7
Giải tám 55
Giải bảy 006
Giải sáu 5881 5421 0785
Giải năm 9573
Giải tư 58717 60388 84404
75203 79390 50035 58504
Giải ba 43380 74731
Giải nhì 10955
Giải nhất 84388
Đặc biệt 505483
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8 9
 • 1
  2 3 8
 • 2
   
 • 3
  0 7 8
 • 4
  0 0
 • 5
  3 5 5 8
 • 6
  0
 • 7
  1
 • 8
  8 8
 • 9
   
Giải tám 24
Giải bảy 019
Giải sáu 3117 5077 6851
Giải năm 7154
Giải tư 03930 37795 18709
99945 69559 19171 97196
Giải ba 56597 70773
Giải nhì 98831
Giải nhất 65478
Đặc biệt 980345
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  3 5 7
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  2 5
 • 5
  4 4 9
 • 6
  9
 • 7
  1 7 9
 • 8
  7
 • 9
  0 1 5
Giải tám 55
Giải bảy 298
Giải sáu 1138 0597 3507
Giải năm 7018
Giải tư 38963 04251 57761
84330 59399 43329 26329
Giải ba 18216 05174
Giải nhì 70734
Giải nhất 09464
Đặc biệt 636972
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  5 6
 • 2
  7
 • 3
  6
 • 4
  3 6 7
 • 5
  5
 • 6
  1
 • 7
  0 9
 • 8
  1 3 9
 • 9
  2 2 9