XSBTR ngày 13/02/2024 - KQXSBTR ngày 13/02/2024 mới nhất

Giải tám 44
Giải bảy 750
Giải sáu 0487 9337 7864
Giải năm 2457
Giải tư 30276 51465 78706
61807 58205 07918 69408
Giải ba 06428 73201
Giải nhì 38517
Giải nhất 01984
Đặc biệt 702041
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  0 4
 • 2
   
 • 3
   
 • 4
  4 6 8
 • 5
  0 6
 • 6
  0 7
 • 7
  0 1 3 5 8
 • 8
  0 1 2
 • 9
   
Giải tám 04
Giải bảy 870
Giải sáu 9563 7502 3902
Giải năm 4916
Giải tư 62693 80051 93027
64833 77416 01916 63646
Giải ba 62499 62517
Giải nhì 70268
Giải nhất 13814
Đặc biệt 602776
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  5
 • 2
  0 0
 • 3
  3 6 9
 • 4
  0 1
 • 5
   
 • 6
  1 1 1 4 7
 • 7
  1 2
 • 8
  6
 • 9
  9
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4820 6778 4020
Giải năm 3012
Giải tư 14340 89112 48866
96406 43238 42737 38576
Giải ba 05554 59344
Giải nhì 30232
Giải nhất 32766
Đặc biệt 857772
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 4
 • 1
   
 • 2
  1 1 3 7
 • 3
   
 • 4
  4 5 7
 • 5
  1
 • 6
  0 6 6 7
 • 7
  3
 • 8
  3 7
 • 9
   
Giải tám 52
Giải bảy 321
Giải sáu 3774 4396 4444
Giải năm 9523
Giải tư 56031 41372 09849
06380 61134 62661 43504
Giải ba 41565 94414
Giải nhì 11724
Giải nhất 96293
Đặc biệt 453883
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  2 3 6
 • 2
  5 7
 • 3
  2 8 9
 • 4
  0 1 2 3 4 7
 • 5
  6
 • 6
  9
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải tư 41350 58948 07245
95281 60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6
 • 1
  3 8
 • 2
  4 6 8
 • 3
   
 • 4
  6
 • 5
  4
 • 6
  5 6
 • 7
  1 6 7
 • 8
  4 4 6
 • 9
  3