XSBTR ngày 13/12/2022 - KQXSBTR ngày 13/12/2022 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 298
Giải sáu 1138 0597 3507
Giải năm 7018
Giải tư 38963 04251 57761
84330 59399 43329 26329
Giải ba 18216 05174
Giải nhì 70734
Giải nhất 09464
Đặc biệt 636972
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  5 6
 • 2
  7
 • 3
  6
 • 4
  3 6 7
 • 5
  5
 • 6
  1
 • 7
  0 9
 • 8
  1 3 9
 • 9
  2 2 9
Giải tám 70
Giải bảy 528
Giải sáu 9340 6405 4167
Giải năm 5640
Giải tư 65385 57548 66743
73499 03462 20343 64088
Giải ba 79891 55391
Giải nhì 90986
Giải nhất 00415
Đặc biệt 306485
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 7
 • 1
  9 9
 • 2
  6
 • 3
  4 4
 • 4
   
 • 5
  0 1 8 8
 • 6
  8
 • 7
  6
 • 8
  2 4 8
 • 9
  9
Giải tám 85
Giải bảy 310
Giải sáu 2983 4966 1245
Giải năm 4906
Giải tư 61819 76057 48322
45012 98150 50390 69324
Giải ba 15151 00298
Giải nhì 91958
Giải nhất 05331
Đặc biệt 137922
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 9
 • 1
  3 5
 • 2
  1 2 2
 • 3
  8
 • 4
  2
 • 5
  4 8
 • 6
  0 6
 • 7
  5
 • 8
  5 9
 • 9
  1
Giải tám 55
Giải bảy 949
Giải sáu 3937 4761 6579
Giải năm 0406
Giải tư 69442 11626 43329
70081 98117 06346 70224
Giải ba 15314 93421
Giải nhì 74219
Giải nhất 36426
Đặc biệt 465257
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 6 8
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  1 2
 • 5
  5
 • 6
  0 2 2 4
 • 7
  1 3 5
 • 8
   
 • 9
  1 2 4 7
Giải tám 97
Giải bảy 486
Giải sáu 4296 0036 0990
Giải năm 4079
Giải tư 47966 89152 70339
19578 00527 46762 09801
Giải ba 54132 63104
Giải nhì 63555
Giải nhất 21744
Đặc biệt 114966
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0
 • 2
  3 5 6
 • 3
   
 • 4
  0 4
 • 5
  5
 • 6
  3 6 6 8 9
 • 7
  2 9
 • 8
  7
 • 9
  3 7