XSBTR ngày 16/01/2024 - KQXSBTR ngày 16/01/2024 mới nhất

Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải tư 41350 58948 07245
95281 60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5 6
 • 1
  3 8
 • 2
  4 6 8
 • 3
   
 • 4
  6
 • 5
  4
 • 6
  5 6
 • 7
  1 6 7
 • 8
  4 4 6
 • 9
  3
Giải tám 22
Giải bảy 968
Giải sáu 6137 0904 9776
Giải năm 6010
Giải tư 57094 15660 38266
53228 10120 06810 78642
Giải ba 40391 96901
Giải nhì 99978
Giải nhất 56181
Đặc biệt 754864
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 2 6
 • 1
  0 8 9
 • 2
  2 4
 • 3
   
 • 4
  0 6 9
 • 5
   
 • 6
  6 7
 • 7
  3
 • 8
  2 6 7
 • 9
   
Giải tám 71
Giải bảy 559
Giải sáu 9610 4454 2544
Giải năm 9811
Giải tư 10865 94179 57226
63063 47461 06888 42128
Giải ba 53374 97041
Giải nhì 52826
Giải nhất 14202
Đặc biệt 481251
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  1 4 5 6 7
 • 2
  0
 • 3
  6
 • 4
  4 5 7
 • 5
  6
 • 6
  2 2
 • 7
   
 • 8
  2 8
 • 9
  5 7
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 6058 5098 2109
Giải năm 4400
Giải tư 24426 66254 08609
89870 42783 57490 98945
Giải ba 94222 88704
Giải nhì 90944
Giải nhất 15787
Đặc biệt 274974
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7 8 9
 • 1
   
 • 2
  2
 • 3
  8
 • 4
  0 4 5 7
 • 5
  4
 • 6
  2 7
 • 7
  8
 • 8
  5 9
 • 9
  0 0
Giải tám 11
Giải bảy 368
Giải sáu 7464 2361 9606
Giải năm 5694
Giải tư 87566 74459 06601
51565 30745 45492 53009
Giải ba 01622 17041
Giải nhì 36590
Giải nhất 10717
Đặc biệt 079792
Lấy kết quả: X1 BTR gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 BTR gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 1 4 6
 • 2
  2 9 9
 • 3
   
 • 4
  6 9
 • 5
  4 6
 • 6
  0 6
 • 7
  1
 • 8
  6
 • 9
  0 5