XSCM ngày 05/06/2023 - KQXSCM ngày 05/06/2023 mới nhất

Giải tám 74
Giải bảy 423
Giải sáu 5526 7327 4955
Giải năm 0176
Giải tư 39719 58125 87710
35139 32956 51925 27375
Giải ba 40458 51490
Giải nhì 15630
Giải nhất 14803
Đặc biệt 455494
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 9
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
  0 2
 • 4
  7 9
 • 5
  2 2 5 7
 • 6
  2 5 7
 • 7
  2
 • 8
  5
 • 9
  1 3
Giải tám 45
Giải bảy 988
Giải sáu 8499 1319 0526
Giải năm 0330
Giải tư 06419 30902 63646
59799 76404 38635 01988
Giải ba 14122 59503
Giải nhì 36933
Giải nhất 86591
Đặc biệt 031619
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  9
 • 2
  0 2
 • 3
  0 3
 • 4
  0
 • 5
  3 4
 • 6
  2 4
 • 7
   
 • 8
  8 8
 • 9
  1 1 1 9 9
Giải tám 66
Giải bảy 004
Giải sáu 2973 1794 0863
Giải năm 9983
Giải tư 84072 55612 62368
57886 86818 43472 55197
Giải ba 95427 89892
Giải nhì 68777
Giải nhất 96042
Đặc biệt 443616
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  1 4 7 7 9
 • 3
  6 7 8
 • 4
  0 9
 • 5
   
 • 6
  1 6 8
 • 7
  2 7 9
 • 8
  1 6
 • 9
   
Giải tám 85
Giải bảy 190
Giải sáu 9251 5990 4603
Giải năm 2830
Giải tư 22198 02903 62779
62381 49957 57880 03827
Giải ba 19339 55488
Giải nhì 88067
Giải nhất 01002
Đặc biệt 762245
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8 9 9
 • 1
  5 8
 • 2
  0
 • 3
  0 0
 • 4
   
 • 5
  4 8
 • 6
   
 • 7
  2 5 6
 • 8
  8 9
 • 9
  3 7
Giải tám 89
Giải bảy 678
Giải sáu 1322 7615 2225
Giải năm 1898
Giải tư 67572 36211 94495
41929 71794 19740 37297
Giải ba 67297 67474
Giải nhì 51687
Giải nhất 49590
Đặc biệt 256412
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  1
 • 2
  1 2 7
 • 3
   
 • 4
  7 9
 • 5
  1 2 9
 • 6
   
 • 7
  8 9 9
 • 8
  7 9
 • 9
  2 8