XSCM ngày 21/11/2022 - KQXSCM ngày 21/11/2022 mới nhất

Giải tám 75
Giải bảy 542
Giải sáu 1615 0190 7825
Giải năm 8755
Giải tư 40769 48167 66302
37097 19165 65834 02827
Giải ba 34896 64909
Giải nhì 88782
Giải nhất 95624
Đặc biệt 116893
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
   
 • 2
  0 4 8
 • 3
  9
 • 4
  2 3
 • 5
  1 2 5 6 7
 • 6
  9
 • 7
  2 6 9
 • 8
   
 • 9
  0 6
Giải tám 03
Giải bảy 527
Giải sáu 8905 4903 1051
Giải năm 2920
Giải tư 24707 33359 97808
40794 25110 05242 12939
Giải ba 75932 07286
Giải nhì 68781
Giải nhất 74375
Đặc biệt 696215
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  5 8
 • 2
  3 4
 • 3
  0 0
 • 4
  9
 • 5
  0 1 7
 • 6
  8
 • 7
  0 2
 • 8
  0
 • 9
  3 5
Giải tám 90
Giải bảy 569
Giải sáu 4846 3186 8009
Giải năm 9736
Giải tư 28855 56320 30920
40425 13405 90103 46064
Giải ba 84361 15584
Giải nhì 17214
Giải nhất 70511
Đặc biệt 864140
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 4 9
 • 1
  1 6
 • 2
   
 • 3
  0
 • 4
  1 6 8
 • 5
  0 2 5
 • 6
  3 4 8
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  0 6
Giải tám 77
Giải bảy 901
Giải sáu 2165 8724 3208
Giải năm 9644
Giải tư 56661 67467 46586
15024 10194 63684 19454
Giải ba 80377 54711
Giải nhì 70700
Giải nhất 97553
Đặc biệt 959103
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 1 6
 • 2
   
 • 3
  0 5
 • 4
  2 2 4 5 8 9
 • 5
  6
 • 6
  8
 • 7
  6 7 7
 • 8
  0
 • 9
   
Giải tám 03
Giải bảy 715
Giải sáu 3093 1552 2790
Giải năm 0498
Giải tư 96057 46187 05078
26936 87953 25628 53970
Giải ba 43824 01836
Giải nhì 08397
Giải nhất 64287
Đặc biệt 555582
Lấy kết quả: X1 CM gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 CM gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
   
 • 2
  5 8
 • 3
  0 5 9
 • 4
  2
 • 5
  1
 • 6
  3 3
 • 7
  5 8 8 9
 • 8
  2 7 9
 • 9