XSDL ngày 12/02/2023 - KQXSDL ngày 12/02/2023 mới nhất

Giải tám 16
Giải bảy 140
Giải sáu 6783 4436 2466
Giải năm 4000
Giải tư 54761 88521 86674
91386 48350 49589 60751
Giải ba 20268 44952
Giải nhì 54018
Giải nhất 95946
Đặc biệt 417898
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 5
 • 1
  2 5 6
 • 2
  5
 • 3
  8
 • 4
  7
 • 5
   
 • 6
  1 3 4 6 8
 • 7
   
 • 8
  1 6 9
 • 9
  8
Giải tám 36
Giải bảy 732
Giải sáu 1117 7634 7790
Giải năm 4935
Giải tư 65756 51163 79501
44499 03998 64072 95471
Giải ba 74399 09773
Giải nhì 96499
Giải nhất 42246
Đặc biệt 187396
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  0 7
 • 2
  3 7
 • 3
  6 7
 • 4
  3
 • 5
  3
 • 6
  3 4 5 9
 • 7
  1
 • 8
  9
 • 9
  9 9 9
Giải tám 26
Giải bảy 803
Giải sáu 1080 8890 8525
Giải năm 9703
Giải tư 88692 84830 75713
76906 37647 74984 08588
Giải ba 76053 27427
Giải nhì 43086
Giải nhất 33213
Đặc biệt 951032
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8 9
 • 1
   
 • 2
  3 9
 • 3
  0 0 1 1 5
 • 4
  8
 • 5
  2
 • 6
  0 2 8
 • 7
  2 4
 • 8
  8
 • 9
   
Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 3458 1351 9814
Giải năm 1960
Giải tư 20566 26870 17670
42270 90719 18486 80006
Giải ba 77696 35943
Giải nhì 30374
Giải nhất 75100
Đặc biệt 808214
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 7 7 7
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  1 1 7
 • 5
   
 • 6
  0 6 8 9
 • 7
  9
 • 8
  5
 • 9
  1 3
Giải tám 70
Giải bảy 565
Giải sáu 2061 8082 2308
Giải năm 0922
Giải tư 58423 55669 15320
10121 08832 80998 46706
Giải ba 06907 15254
Giải nhì 62365
Giải nhất 40461
Đặc biệt 356396
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  2 6 6
 • 2
  2 3 8
 • 3
  2
 • 4
  5
 • 5
  6 6
 • 6
  0 9
 • 7
  0
 • 8
  0 9
 • 9
  6