XSDL ngày 16/04/2023 - KQXSDL ngày 16/04/2023 mới nhất

Giải tám 35
Giải bảy 440
Giải sáu 9579 9576 1121
Giải năm 7852
Giải tư 01472 74733 36506
31394 08479 13857 27672
Giải ba 64615 69451
Giải nhì 87265
Giải nhất 01057
Đặc biệt 645892
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  2 5
 • 2
  5 7 7 9
 • 3
  3
 • 4
  9
 • 5
  1 3 6
 • 6
  0 7
 • 7
  5 5
 • 8
   
 • 9
  7 7
Giải tám 11
Giải bảy 556
Giải sáu 4861 9274 5994
Giải năm 5380
Giải tư 66255 21124 88867
27009 08692 23193 72600
Giải ba 64138 00982
Giải nhì 12957
Giải nhất 53059
Đặc biệt 581143
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 8
 • 1
  1 6
 • 2
  8 9
 • 3
  4 9
 • 4
  2 7 9
 • 5
  5
 • 6
  5
 • 7
  5 6
 • 8
  3
 • 9
  0 5
Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải tư 77005 62524 08269
19084 42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7 7
 • 1
  5
 • 2
  1
 • 3
  7 7 9
 • 4
  0 2 4 8
 • 5
  0 5
 • 6
  1
 • 7
  6
 • 8
   
 • 9
  0 6
Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải tư 40542 36497 64450
16044 38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  5
 • 2
  1 3 4 5 5
 • 3
  7 8 9
 • 4
  4
 • 5
   
 • 6
  6
 • 7
  3 9
 • 8
   
 • 9
  0 3 7
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải tư 35148 75409 81632
21409 69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  3
 • 2
  1 3
 • 3
  1 8 8
 • 4
  7 8
 • 5
  4
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  4 4 6 8 9
 • 9
  0 0 6