XSDL ngày 28/05/2023 - KQXSDL ngày 28/05/2023 mới nhất

Giải tám 94
Giải bảy 604
Giải sáu 5600 0254 3631
Giải năm 3287
Giải tư 75086 41713 60326
93852 13474 53684 12231
Giải ba 58184 14911
Giải nhì 30252
Giải nhất 20604
Đặc biệt 716889
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  1 3 3
 • 2
  5 5
 • 3
  1
 • 4
  0 0 5 7 8 8 9
 • 5
   
 • 6
  2 8
 • 7
  8
 • 8
   
 • 9
  8
Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải tư 25876 06100 15620
78170 83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 1 2 7
 • 1
  6 8
 • 2
  3
 • 3
  2 3
 • 4
  7
 • 5
  9
 • 6
  2 5 6 7 7
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  3
Giải tám 32
Giải bảy 862
Giải sáu 4394 8514 9447
Giải năm 8697
Giải tư 65116 64865 98609
56475 17031 56300 83216
Giải ba 49841 29363
Giải nhì 57701
Giải nhất 43715
Đặc biệt 976255
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 3 4
 • 2
  3 6
 • 3
  6
 • 4
  1 9
 • 5
  1 5 6 7
 • 6
  1 1
 • 7
  4 9
 • 8
   
 • 9
  0
Giải tám 26
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 4256 6350
Giải năm 5898
Giải tư 66911 61481 84183
63379 36228 83936 45899
Giải ba 83018 00367
Giải nhì 79096
Giải nhất 95879
Đặc biệt 840440
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  1 8
 • 2
   
 • 3
  8
 • 4
   
 • 5
  2
 • 6
  2 3 5 9
 • 7
  6 6
 • 8
  1 2 9
 • 9
  7 7 9
Giải tám 27
Giải bảy 515
Giải sáu 8460 9943 9233
Giải năm 9723
Giải tư 16192 68535 16416
72308 78191 51734 47827
Giải ba 44377 14655
Giải nhì 04707
Giải nhất 12131
Đặc biệt 617283
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  3 9
 • 2
  9
 • 3
  2 3 4 8
 • 4
  3
 • 5
  1 3 5
 • 6
  1
 • 7
  0 2 2 7
 • 8
  0
 • 9