XSDL ngày 29/01/2023 - KQXSDL ngày 29/01/2023 mới nhất

Giải tám 26
Giải bảy 803
Giải sáu 1080 8890 8525
Giải năm 9703
Giải tư 88692 84830 75713
76906 37647 74984 08588
Giải ba 76053 27427
Giải nhì 43086
Giải nhất 33213
Đặc biệt 951032
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8 9
 • 1
   
 • 2
  3 9
 • 3
  0 0 1 1 5
 • 4
  8
 • 5
  2
 • 6
  0 2 8
 • 7
  2 4
 • 8
  8
 • 9
   
Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 3458 1351 9814
Giải năm 1960
Giải tư 20566 26870 17670
42270 90719 18486 80006
Giải ba 77696 35943
Giải nhì 30374
Giải nhất 75100
Đặc biệt 808214
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 7 7 7
 • 1
  5
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  1 1 7
 • 5
   
 • 6
  0 6 8 9
 • 7
  9
 • 8
  5
 • 9
  1 3
Giải tám 70
Giải bảy 565
Giải sáu 2061 8082 2308
Giải năm 0922
Giải tư 58423 55669 15320
10121 08832 80998 46706
Giải ba 06907 15254
Giải nhì 62365
Giải nhất 40461
Đặc biệt 356396
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  2 6 6
 • 2
  2 3 8
 • 3
  2
 • 4
  5
 • 5
  6 6
 • 6
  0 9
 • 7
  0
 • 8
  0 9
 • 9
  6
Giải tám 11
Giải bảy 308
Giải sáu 2787 7511 7249
Giải năm 5028
Giải tư 49306 69982 85345
69087 61211 21673 73566
Giải ba 41488 83472
Giải nhì 58335
Giải nhất 73731
Đặc biệt 292709
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 1 1 3
 • 2
  7 8
 • 3
  7
 • 4
   
 • 5
  3 4
 • 6
  0 6
 • 7
  8 8
 • 8
  0 2 8
 • 9
  0 4
Giải tám 09
Giải bảy 015
Giải sáu 5501 2986 7991
Giải năm 4081
Giải tư 53637 60795 70108
85825 12125 17972 90667
Giải ba 69260 47622
Giải nhì 17695
Giải nhất 32313
Đặc biệt 712933
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0 8 9
 • 2
  2 7
 • 3
  1 3
 • 4
   
 • 5
  1 2 2 9 9
 • 6
  8
 • 7
  3 6
 • 8
  0
 • 9
  0