XSDL ngày 30/07/2023 - KQXSDL ngày 30/07/2023 mới nhất

Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 4786 8703 4401
Giải năm 5574
Giải tư 62612 44307 11180
20906 00264 47844 74430
Giải ba 09414 93833
Giải nhì 15229
Giải nhất 32623
Đặc biệt 971491
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 3 8
 • 1
  0 4 9
 • 2
  1
 • 3
  0 2 3
 • 4
  1 4 6 7
 • 5
   
 • 6
  0 8
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  2
Giải tám 26
Giải bảy 150
Giải sáu 6550 0283 4540
Giải năm 9963
Giải tư 38957 67764 25221
73439 93979 99520 85316
Giải ba 80934 95695
Giải nhì 70685
Giải nhất 34505
Đặc biệt 904879
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 5 5
 • 1
  2
 • 2
   
 • 3
  6 8
 • 4
  3 6
 • 5
  0 8 9
 • 6
  1 2
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  3 7 7
Giải tám 46
Giải bảy 035
Giải sáu 1528 9403 0674
Giải năm 1342
Giải tư 79868 69519 19579
56059 28240 56611 41890
Giải ba 74760 72344
Giải nhì 58817
Giải nhất 21777
Đặc biệt 543403
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 6 9
 • 1
  1
 • 2
  4
 • 3
  0 0
 • 4
  4 7
 • 5
  3
 • 6
  4
 • 7
  1 7
 • 8
  2 6
 • 9
  1 5 7
Giải tám 76
Giải bảy 027
Giải sáu 1359 3349 6317
Giải năm 2598
Giải tư 97727 36827 53277
05274 81448 69847 44183
Giải ba 25114 60457
Giải nhì 28019
Giải nhất 42512
Đặc biệt 330769
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  1
 • 3
  8
 • 4
  1 7
 • 5
   
 • 6
  7
 • 7
  1 2 2 2 4 5 7
 • 8
  4 9
 • 9
  1 4 5 6
Giải tám 99
Giải bảy 307
Giải sáu 1111 0231 2475
Giải năm 7703
Giải tư 34826 29855 95249
87795 21993 46440 78600
Giải ba 96986 78389
Giải nhì 10829
Giải nhất 08069
Đặc biệt 872735
Lấy kết quả: X1 DL gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DL gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4
 • 1
  1 3
 • 2
   
 • 3
  0 9
 • 4
   
 • 5
  3 5 7 9
 • 6
  2 8
 • 7
  0
 • 8
   
 • 9
  2 4 6 8 9