XSDLK ngày 07/02/2023 - KQXSDLK ngày 07/02/2023 mới nhất

Giải tám 98
Giải bảy 404
Giải sáu 2321 2373 1100
Giải năm 9437
Giải tư 72406 93100 78568
44220 19922 24429 91727
Giải ba 74144 29045
Giải nhì 72715
Giải nhất 17445
Đặc biệt 012620
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 2 2
 • 1
  2
 • 2
  2
 • 3
  7
 • 4
  0 4
 • 5
  1 4 4
 • 6
  0
 • 7
  2 3
 • 8
  6 9
 • 9
  2
Giải tám 48
Giải bảy 881
Giải sáu 9823 4549 5158
Giải năm 2646
Giải tư 58190 55636 37404
87544 82621 13164 60742
Giải ba 69939 06518
Giải nhì 00237
Giải nhất 14596
Đặc biệt 950276
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  2 8
 • 2
  4
 • 3
  2
 • 4
  0 4 6
 • 5
   
 • 6
  3 4 7 9
 • 7
  3
 • 8
  1 4 5
 • 9
  3 4
Giải tám 74
Giải bảy 657
Giải sáu 8188 8420 9584
Giải năm 3939
Giải tư 51697 11362 16920
41754 89892 15517 50187
Giải ba 14344 05291
Giải nhì 11820
Giải nhất 37623
Đặc biệt 569127
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2 2
 • 1
  9
 • 2
  6 9
 • 3
  2
 • 4
  4 5 7 8
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  1 2 5 8 9
 • 8
  8
 • 9
  3
Giải tám 34
Giải bảy 745
Giải sáu 1820 5160 3105
Giải năm 9549
Giải tư 22598 14155 36800
49849 55463 07020 43222
Giải ba 78914 18651
Giải nhì 03971
Giải nhất 43437
Đặc biệt 090146
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 2 6
 • 1
  5 7
 • 2
  2
 • 3
  6
 • 4
  1 3
 • 5
  0 4 5
 • 6
  4
 • 7
  3
 • 8
  9
 • 9
  4 4
Giải tám 73
Giải bảy 591
Giải sáu 1366 0215 6346
Giải năm 3697
Giải tư 35993 69203 11215
30625 51934 70977 58099
Giải ba 05192 77203
Giải nhì 77701
Giải nhất 33253
Đặc biệt 509721
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 2 9
 • 2
  9
 • 3
  0 0 5 7 9
 • 4
  3
 • 5
  1 1 2
 • 6
  4 6
 • 7
  7 9
 • 8
   
 • 9
  9