XSDLK ngày 13/12/2022 - KQXSDLK ngày 13/12/2022 mới nhất

Giải tám 13
Giải bảy 062
Giải sáu 0401 2491 3602
Giải năm 6747
Giải tư 72600 32688 61173
97467 24418 22293 72591
Giải ba 80218 93915
Giải nhì 98164
Giải nhất 00891
Đặc biệt 966636
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  0 9 9 9
 • 2
  0 6
 • 3
  1 7 9
 • 4
  6
 • 5
  1
 • 6
  3
 • 7
  4 6
 • 8
  1 1 8
 • 9
   
Giải tám 05
Giải bảy 594
Giải sáu 8249 7598 1944
Giải năm 8241
Giải tư 52175 00478 94069
20654 97020 47494 67201
Giải ba 66095 04182
Giải nhì 28869
Giải nhất 21446
Đặc biệt 595820
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
  0 4
 • 2
  8
 • 3
   
 • 4
  4 5 9 9
 • 5
  0 7 9
 • 6
  4
 • 7
   
 • 8
  7 9
 • 9
  4 6 6
Giải tám 91
Giải bảy 799
Giải sáu 8027 7543 9092
Giải năm 9939
Giải tư 04299 92896 24136
57773 05324 07055 20988
Giải ba 18114 26988
Giải nhì 13484
Giải nhất 78221
Đặc biệt 613334
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  2 9
 • 2
  9
 • 3
  4 7
 • 4
  1 2 3 8
 • 5
  5
 • 6
  3 9
 • 7
  2
 • 8
  8 8
 • 9
  3 9 9
Giải tám 55
Giải bảy 040
Giải sáu 3200 5229 5619
Giải năm 1596
Giải tư 75547 33259 40690
97097 84140 10132 41750
Giải ba 27147 98278
Giải nhì 76520
Giải nhất 82066
Đặc biệt 000057
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 4 5 9
 • 1
   
 • 2
  3
 • 3
   
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  6 9
 • 7
  4 4 5 9
 • 8
  7
 • 9
  1 2 5
Giải tám 22
Giải bảy 141
Giải sáu 5103 0422 8466
Giải năm 4456
Giải tư 43806 39251 31606
46182 94473 04757 01417
Giải ba 56433 28154
Giải nhì 98317
Giải nhất 55423
Đặc biệt 139769
Lấy kết quả: X1 DLK gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DLK gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 5
 • 2
  2 2 8
 • 3
  0 2 3 7
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  0 0 5 6
 • 7
  1 1 5
 • 8
   
 • 9
  6