XSDN ngày 05/06/2024 - KQXSDN ngày 05/06/2024 mới nhất

Giải tám 92
Giải bảy 715
Giải sáu 7865 7422 2840
Giải năm 1176
Giải tư 93490 51445 88779
77939 65061 70625 43545
Giải ba 82366 57977
Giải nhì 06534
Giải nhất 07141
Đặc biệt 445102
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 9
 • 1
  4 6
 • 2
  0 2 9
 • 3
   
 • 4
  3
 • 5
  1 2 4 4 6
 • 6
  6 7
 • 7
  7
 • 8
   
 • 9
  3 7
Giải tám 83
Giải bảy 120
Giải sáu 4970 8282 2144
Giải năm 2654
Giải tư 30137 98011 14218
67980 09411 94350 63401
Giải ba 81439 50275
Giải nhì 66822
Giải nhất 54024
Đặc biệt 570453
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 7 8
 • 1
  0 1 1
 • 2
  2 8
 • 3
  5 8
 • 4
  2 4 5
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  3
 • 8
  1
 • 9
  3
Giải tám 87
Giải bảy 485
Giải sáu 8747 7914 8262
Giải năm 8708
Giải tư 34223 09028 36396
06217 58174 64798 38390
Giải ba 62083 62916
Giải nhì 50849
Giải nhất 83031
Đặc biệt 449809
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  3
 • 2
  6
 • 3
  2 8
 • 4
  1 7
 • 5
  8
 • 6
  1 9
 • 7
  1 4 8
 • 8
  0 2 9
 • 9
  0 4
Giải tám 78
Giải bảy 118
Giải sáu 2614 3598 7416
Giải năm 9637
Giải tư 65762 85019 00929
55053 94966 44430 49395
Giải ba 35197 41093
Giải nhì 15700
Giải nhất 97565
Đặc biệt 098850
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 5
 • 1
   
 • 2
  6
 • 3
  5 9
 • 4
  1
 • 5
  6 9
 • 6
  1 6
 • 7
  3 9
 • 8
  1 7 9
 • 9
  1 2
Giải tám 98
Giải bảy 766
Giải sáu 8332 7567 2228
Giải năm 0763
Giải tư 60588 37832 98213
80491 59501 07794 08164
Giải ba 03177 96697
Giải nhì 31168
Giải nhất 09893
Đặc biệt 930917
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  0 9
 • 2
  3 3
 • 3
  1 6 9
 • 4
  6 9
 • 5
   
 • 6
  6
 • 7
  1 6 7 9
 • 8
  2 6 8 9
 • 9