XSDN ngày 06/12/2023 - KQXSDN ngày 06/12/2023 mới nhất

Giải tám 02
Giải bảy 694
Giải sáu 6911 8521 4071
Giải năm 4316
Giải tư 64296 82467 29853
31368 33181 02508 10885
Giải ba 34889 10520
Giải nhì 34263
Giải nhất 09223
Đặc biệt 291649
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  1 2 7 8
 • 2
  0
 • 3
  2 5 6
 • 4
  9
 • 5
  8
 • 6
  1 9
 • 7
  6
 • 8
  0 6
 • 9
  4 8
Giải tám 68
Giải bảy 413
Giải sáu 1563 9698 6043
Giải năm 6813
Giải tư 42431 31699 21582
37687 66001 02192 44004
Giải ba 27069 81394
Giải nhì 84650
Giải nhất 67983
Đặc biệt 643993
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
  0 3
 • 2
  8 9
 • 3
  1 1 4 6 8 9
 • 4
  0 9
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  8
 • 8
  6 9
 • 9
  6 9
Giải tám 20
Giải bảy 054
Giải sáu 5548 0541 8354
Giải năm 9256
Giải tư 46334 93736 73591
26263 43640 37014 77876
Giải ba 61144 60909
Giải nhì 84283
Giải nhất 07799
Đặc biệt 187240
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 4
 • 1
  4 9
 • 2
   
 • 3
  6 8
 • 4
  1 3 4 5 5
 • 5
   
 • 6
  3 5 7
 • 7
   
 • 8
  4
 • 9
  0 9
Giải tám 19
Giải bảy 911
Giải sáu 1977 5627 0912
Giải năm 4575
Giải tư 80200 43902 71855
66893 32248 64843 21686
Giải ba 94260 32982
Giải nhì 33458
Giải nhất 42174
Đặc biệt 438348
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  1
 • 2
  0 1 8
 • 3
  4 9
 • 4
  7
 • 5
  5 7
 • 6
  8
 • 7
  2 7
 • 8
  4 4 5
 • 9
  1
Giải tám 54
Giải bảy 460
Giải sáu 0681 1666 2510
Giải năm 8656
Giải tư 72871 93683 84449
69165 27082 53716 38297
Giải ba 99537 90711
Giải nhì 14410
Giải nhất 14001
Đặc biệt 005801
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 6
 • 1
  0 0 1 7 8
 • 2
  8
 • 3
  8
 • 4
  5
 • 5
  6
 • 6
  1 5 6
 • 7
  3 9
 • 8
   
 • 9
  4