XSDN ngày 14/06/2023 - KQXSDN ngày 14/06/2023 mới nhất

Giải tám 20
Giải bảy 740
Giải sáu 6022 1457 4059
Giải năm 7736
Giải tư 19488 76063 09276
20397 04704 05779 96666
Giải ba 38683 53841
Giải nhì 59294
Giải nhất 92342
Đặc biệt 067586
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  4
 • 2
  2 4
 • 3
  6 8
 • 4
  0 9
 • 5
   
 • 6
  3 6 7 8
 • 7
  5 9
 • 8
  8
 • 9
  5 7
Giải tám 50
Giải bảy 492
Giải sáu 4285 8531 7230
Giải năm 8215
Giải tư 03043 42564 40345
98814 95558 63416 30926
Giải ba 74261 35961
Giải nhì 45983
Giải nhất 93658
Đặc biệt 977881
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  3 6 6 8
 • 2
  9
 • 3
  4 8
 • 4
  1 6
 • 5
  1 4 8
 • 6
  1 2
 • 7
   
 • 8
  5 5
 • 9
   
Giải tám 82
Giải bảy 516
Giải sáu 2249 8239 5416
Giải năm 4805
Giải tư 60520 98371 30494
23903 37145 61470 85227
Giải ba 47617 61289
Giải nhì 56564
Giải nhất 91859
Đặc biệt 776856
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  7
 • 2
  8
 • 3
  0
 • 4
  6 9
 • 5
  0 4
 • 6
  1 1 5
 • 7
  1 2
 • 8
   
 • 9
  3 4 5 8
Giải tám 52
Giải bảy 084
Giải sáu 5043 1175 6419
Giải năm 9112
Giải tư 61317 03332 87298
25762 81982 01911 14487
Giải ba 78068 88699
Giải nhì 57987
Giải nhất 85772
Đặc biệt 459317
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1
 • 2
  1 3 5 6 7 8
 • 3
  4
 • 4
  8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  1 1 8 8
 • 8
  6 9
 • 9
  1 9
Giải tám 34
Giải bảy 615
Giải sáu 7075 7565 7456
Giải năm 7941
Giải tư 66151 85862 36747
56566 35652 74265 56857
Giải ba 88214 47994
Giải nhì 34278
Giải nhất 08812
Đặc biệt 782638
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 5
 • 2
  1 5 6
 • 3
   
 • 4
  1 3 9
 • 5
  1 6 6 7
 • 6
  5 6
 • 7
  4 5
 • 8
  3 7
 • 9