XSDN ngày 15/11/2023 - KQXSDN ngày 15/11/2023 mới nhất

Giải tám 19
Giải bảy 911
Giải sáu 1977 5627 0912
Giải năm 4575
Giải tư 80200 43902 71855
66893 32248 64843 21686
Giải ba 94260 32982
Giải nhì 33458
Giải nhất 42174
Đặc biệt 438348
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  1
 • 2
  0 1 8
 • 3
  4 9
 • 4
  7
 • 5
  5 7
 • 6
  8
 • 7
  2 7
 • 8
  4 4 5
 • 9
  1
Giải tám 54
Giải bảy 460
Giải sáu 0681 1666 2510
Giải năm 8656
Giải tư 72871 93683 84449
69165 27082 53716 38297
Giải ba 99537 90711
Giải nhì 14410
Giải nhất 14001
Đặc biệt 005801
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 6
 • 1
  0 0 1 7 8
 • 2
  8
 • 3
  8
 • 4
  5
 • 5
  6
 • 6
  1 5 6
 • 7
  3 9
 • 8
   
 • 9
  4
Giải tám 70
Giải bảy 957
Giải sáu 8190 7577 2157
Giải năm 9545
Giải tư 90504 16907 70428
44044 88410 17076 83617
Giải ba 22324 05042
Giải nhì 09029
Giải nhất 07006
Đặc biệt 182719
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 7 9
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
   
 • 4
  0 2 4
 • 5
  4
 • 6
  0 7
 • 7
  0 1 5 5 7
 • 8
  2
 • 9
  1 2
Giải tám 63
Giải bảy 016
Giải sáu 2377 9542 4213
Giải năm 5677
Giải tư 65304 87975 14167
56922 80933 22585 61123
Giải ba 26402 38805
Giải nhì 13248
Giải nhất 13000
Đặc biệt 111270
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 7
 • 1
   
 • 2
  0 2 4
 • 3
  1 2 3 6
 • 4
  0
 • 5
  0 7 8
 • 6
  1
 • 7
  6 7 7
 • 8
  4
 • 9
   
Giải tám 10
Giải bảy 401
Giải sáu 6256 6670 7056
Giải năm 6538
Giải tư 41836 69234 50421
78686 43987 09679 23412
Giải ba 32618 18105
Giải nhì 69803
Giải nhất 17120
Đặc biệt 386946
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 7
 • 1
  0 2
 • 2
  1
 • 3
  0
 • 4
  3
 • 5
  0
 • 6
  3 4 5 5 8
 • 7
  8
 • 8
  1 3
 • 9
  7