XSDN ngày 16/11/2022 - KQXSDN ngày 16/11/2022 mới nhất

Giải tám 91
Giải bảy 122
Giải sáu 6962 3140 7102
Giải năm 0457
Giải tư 06626 71459 44390
79043 46111 00841 55145
Giải ba 40626 86840
Giải nhì 12249
Giải nhất 45806
Đặc biệt 438889
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 9
 • 1
  1 4 9
 • 2
  0 2 6
 • 3
  4
 • 4
   
 • 5
  4
 • 6
  0 2 2
 • 7
  5
 • 8
   
 • 9
  4 5 8
Giải tám 70
Giải bảy 754
Giải sáu 3501 3590 2402
Giải năm 7267
Giải tư 69112 86551 11064
65828 51979 09601 78405
Giải ba 87740 91802
Giải nhì 95470
Giải nhất 69394
Đặc biệt 229487
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 7 7 9
 • 1
  0 0 5
 • 2
  0 0 1
 • 3
   
 • 4
  5 6 9
 • 5
  0
 • 6
   
 • 7
  6 8
 • 8
  2
 • 9
  7
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8749 4547 5948
Giải năm 6127
Giải tư 33232 53604 01343
51563 78306 56772 33303
Giải ba 17747 00265
Giải nhì 44202
Giải nhất 00596
Đặc biệt 262415
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  5
 • 2
  0 1 3 7
 • 3
  0 4 6
 • 4
  0
 • 5
  1 6
 • 6
  0 9
 • 7
  2 4 4
 • 8
  4
 • 9
  4
Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 9416 3018 8292
Giải năm 8164
Giải tư 53229 22157 80128
19532 39330 69328 94284
Giải ba 72222 75179
Giải nhì 54080
Giải nhất 84074
Đặc biệt 448309
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 8 9
 • 1
   
 • 2
  1 2 3 9
 • 3
   
 • 4
  6 7 8
 • 5
   
 • 6
  1
 • 7
  5
 • 8
  1 2 2
 • 9
  0 2 7
Giải tám 21
Giải bảy 019
Giải sáu 4033 4103 5011
Giải năm 7164
Giải tư 79745 93130 54185
43572 81444 28144 11047
Giải ba 79422 75008
Giải nhì 55749
Giải nhất 79685
Đặc biệt 040588
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  1 2
 • 2
  2 7
 • 3
  0 3
 • 4
  4 4 6
 • 5
  4 8 8
 • 6
   
 • 7
  4
 • 8
  0 8
 • 9
  1 4