XSDN ngày 18/10/2023 - KQXSDN ngày 18/10/2023 mới nhất

Giải tám 10
Giải bảy 401
Giải sáu 6256 6670 7056
Giải năm 6538
Giải tư 41836 69234 50421
78686 43987 09679 23412
Giải ba 32618 18105
Giải nhì 69803
Giải nhất 17120
Đặc biệt 386946
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 7
 • 1
  0 2
 • 2
  1
 • 3
  0
 • 4
  3
 • 5
  0
 • 6
  3 4 5 5 8
 • 7
  8
 • 8
  1 3
 • 9
  7
Giải tám 04
Giải bảy 944
Giải sáu 2979 1214 3335
Giải năm 8844
Giải tư 80102 37972 29942
80376 01112 37323 35415
Giải ba 38789 25250
Giải nhì 78117
Giải nhất 85254
Đặc biệt 027714
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  5
 • 1
   
 • 2
  0 1 4 7
 • 3
  2
 • 4
  0 1 1 4 4 5
 • 5
  1 3
 • 6
  7
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  7 8
Giải tám 33
Giải bảy 713
Giải sáu 4887 9632 0129
Giải năm 7243
Giải tư 48403 97902 65478
27856 48216 99762 88792
Giải ba 55079 46823
Giải nhì 68265
Giải nhất 93073
Đặc biệt 430681
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  8
 • 2
  0 3 6 9
 • 3
  0 1 2 3 4 7
 • 4
   
 • 5
  6
 • 6
  1 5
 • 7
  8
 • 8
  7
 • 9
  2 7
Giải tám 51
Giải bảy 349
Giải sáu 4406 0438 8271
Giải năm 0110
Giải tư 88354 00554 15125
57506 72643 94654 92957
Giải ba 60396 78168
Giải nhì 45954
Giải nhất 32727
Đặc biệt 535337
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1
 • 1
  5 7
 • 2
   
 • 3
  4
 • 4
  5 5 5 5
 • 5
  2
 • 6
  0 0 9
 • 7
  2 3 5
 • 8
  3 6
 • 9
  4
Giải tám 87
Giải bảy 677
Giải sáu 3687 4185 1837
Giải năm 6633
Giải tư 50133 69578 46446
79053 69664 28802 05964
Giải ba 82728 55184
Giải nhì 38994
Giải nhất 34841
Đặc biệt 074787
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4
 • 2
  0
 • 3
  3 3 5
 • 4
  6 6 8 9
 • 5
  8
 • 6
  4
 • 7
  3 7 8 8 8
 • 8
  2 7
 • 9