XSDN ngày 21/06/2023 - KQXSDN ngày 21/06/2023 mới nhất

Giải tám 88
Giải bảy 834
Giải sáu 4798 2471 0487
Giải năm 6215
Giải tư 84705 52119 18464
88492 00329 37714 47430
Giải ba 84533 43748
Giải nhì 94208
Giải nhất 29317
Đặc biệt 087005
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  7
 • 2
  9
 • 3
  3
 • 4
  1 3 6
 • 5
  0 0 1
 • 6
   
 • 7
  1 8
 • 8
  0 4 8 9
 • 9
  1 2
Giải tám 20
Giải bảy 740
Giải sáu 6022 1457 4059
Giải năm 7736
Giải tư 19488 76063 09276
20397 04704 05779 96666
Giải ba 38683 53841
Giải nhì 59294
Giải nhất 92342
Đặc biệt 067586
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  4
 • 2
  2 4
 • 3
  6 8
 • 4
  0 9
 • 5
   
 • 6
  3 6 7 8
 • 7
  5 9
 • 8
  8
 • 9
  5 7
Giải tám 50
Giải bảy 492
Giải sáu 4285 8531 7230
Giải năm 8215
Giải tư 03043 42564 40345
98814 95558 63416 30926
Giải ba 74261 35961
Giải nhì 45983
Giải nhất 93658
Đặc biệt 977881
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5
 • 1
  3 6 6 8
 • 2
  9
 • 3
  4 8
 • 4
  1 6
 • 5
  1 4 8
 • 6
  1 2
 • 7
   
 • 8
  5 5
 • 9
   
Giải tám 82
Giải bảy 516
Giải sáu 2249 8239 5416
Giải năm 4805
Giải tư 60520 98371 30494
23903 37145 61470 85227
Giải ba 47617 61289
Giải nhì 56564
Giải nhất 91859
Đặc biệt 776856
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 7
 • 1
  7
 • 2
  8
 • 3
  0
 • 4
  6 9
 • 5
  0 4
 • 6
  1 1 5
 • 7
  1 2
 • 8
   
 • 9
  3 4 5 8
Giải tám 52
Giải bảy 084
Giải sáu 5043 1175 6419
Giải năm 9112
Giải tư 61317 03332 87298
25762 81982 01911 14487
Giải ba 78068 88699
Giải nhì 57987
Giải nhất 85772
Đặc biệt 459317
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1
 • 2
  1 3 5 6 7 8
 • 3
  4
 • 4
  8
 • 5
  7
 • 6
   
 • 7
  1 1 8 8
 • 8
  6 9
 • 9
  1 9