XSDN ngày 23/08/2023 - KQXSDN ngày 23/08/2023 mới nhất

Giải tám 16
Giải bảy 930
Giải sáu 3173 6756 2548
Giải năm 2581
Giải tư 34746 42846 40777
50743 90673 71917 68486
Giải ba 71361 70788
Giải nhì 00067
Giải nhất 11983
Đặc biệt 231303
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  6 8
 • 2
   
 • 3
  0 4 7 7 8
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  1 4 4 5 8
 • 7
  1 6 7
 • 8
  4 8
 • 9
   
Giải tám 65
Giải bảy 190
Giải sáu 1887 7002 0838
Giải năm 0815
Giải tư 09915 48014 82650
88000 72707 23624 21922
Giải ba 79939 58454
Giải nhì 27941
Giải nhất 78632
Đặc biệt 485583
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5 9
 • 1
  4
 • 2
  0 2 3
 • 3
  8
 • 4
  1 2 5
 • 5
  1 1 6
 • 6
   
 • 7
  0 8
 • 8
  3
 • 9
  3
Giải tám 40
Giải bảy 077
Giải sáu 8310 4441 0518
Giải năm 7073
Giải tư 70738 79970 32040
16706 14631 57132 51186
Giải ba 45467 10015
Giải nhì 14571
Giải nhất 19025
Đặc biệt 252944
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 4 4 7
 • 1
  3 4 7
 • 2
  3
 • 3
  7
 • 4
  4
 • 5
  1 2
 • 6
  0 8
 • 7
  6 7
 • 8
  1 3
 • 9
   
Giải tám 18
Giải bảy 127
Giải sáu 5646 1982 8921
Giải năm 9422
Giải tư 56281 04368 03569
05215 14965 40333 31926
Giải ba 42990 65270
Giải nhì 93273
Giải nhất 92762
Đặc biệt 051061
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7 9
 • 1
  2 6 8
 • 2
  2 6 8
 • 3
  3 7
 • 4
   
 • 5
  1 6
 • 6
  2 4
 • 7
  2
 • 8
  1 6
 • 9
  6
Giải tám 96
Giải bảy 020
Giải sáu 4759 9555 7811
Giải năm 6451
Giải tư 74673 77639 57429
38540 91385 02810 94933
Giải ba 90774 69095
Giải nhì 76044
Giải nhất 84627
Đặc biệt 238774
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 4
 • 1
  1 5
 • 2
   
 • 3
  3 7
 • 4
  4 7 7
 • 5
  5 8 9
 • 6
  9
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  2 3 5