XSDN ngày 31/01/2024 - KQXSDN ngày 31/01/2024 mới nhất

Giải tám 55
Giải bảy 018
Giải sáu 6971 2556 5387
Giải năm 4300
Giải tư 91260 17367 58513
95682 61806 51211 83433
Giải ba 51845 47409
Giải nhì 57446
Giải nhất 04877
Đặc biệt 922096
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6
 • 1
  1 7
 • 2
  8
 • 3
  1 3
 • 4
   
 • 5
  4 5
 • 6
  0 4 5 9
 • 7
  6 7 8
 • 8
  1
 • 9
  0
Giải tám 22
Giải bảy 087
Giải sáu 2268 1107 7190
Giải năm 9515
Giải tư 51131 67189 03341
34872 11314 62960 00370
Giải ba 77908 36285
Giải nhì 81933
Giải nhất 59217
Đặc biệt 386539
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7 9
 • 1
  3 4
 • 2
  2 7
 • 3
  3
 • 4
  1
 • 5
  1 8
 • 6
   
 • 7
  0 1 8
 • 8
  0 6
 • 9
  3 8
Giải tám 20
Giải bảy 187
Giải sáu 3187 5183 9467
Giải năm 9607
Giải tư 96082 67208 58278
34992 79416 91196 45569
Giải ba 61046 35220
Giải nhì 28427
Giải nhất 86019
Đặc biệt 960202
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 2
 • 1
   
 • 2
  0 8 9
 • 3
  8
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  1 4 9
 • 7
  0 2 6 8 8
 • 8
  0 7
 • 9
  1 6
Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 2213 7204 3734
Giải năm 2112
Giải tư 05841 54389 83857
02154 86812 92283 01366
Giải ba 45669 12926
Giải nhì 46813
Giải nhất 93894
Đặc biệt 556758
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4
 • 2
  1 1
 • 3
  1 1 8
 • 4
  0 3 5 5 9
 • 5
   
 • 6
  2 6
 • 7
  5
 • 8
  5
 • 9
  6 7 8
Giải tám 53
Giải bảy 774
Giải sáu 7435 4720 2183
Giải năm 7112
Giải tư 11550 27998 07042
13339 26976 27818 75514
Giải ba 45924 21208
Giải nhì 40810
Giải nhất 07613
Đặc biệt 930474
Lấy kết quả: X1 DN gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DN gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2 5
 • 1
   
 • 2
  1 4
 • 3
  1 5 8
 • 4
  1 2 7 7
 • 5
  3
 • 6
  7
 • 7
   
 • 8
  0 1 9
 • 9
  3