XSDNG ngày 04/02/2023 - KQXSDNG ngày 04/02/2023 mới nhất

Giải tám 59
Giải bảy 036
Giải sáu 1973 0146 1634
Giải năm 3825
Giải tư 42319 60805 70838
86014 46066 56461 64304
Giải ba 48146 60727
Giải nhì 17580
Giải nhất 15136
Đặc biệt 936631
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  3 6
 • 2
   
 • 3
  7
 • 4
  0 1 3
 • 5
  0 2
 • 6
  3 3 4 4 6
 • 7
  2
 • 8
  3
 • 9
  1 5
Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải tư 88046 54603 17255
64971 30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  2 3 7 7
 • 2
  3 9
 • 3
  0 3
 • 4
   
 • 5
  5 5
 • 6
  3 4 8
 • 7
  1 9
 • 8
  7
 • 9
   
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư 29338 78255 57742
30359 86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
   
 • 2
  4
 • 3
  0
 • 4
  8
 • 5
  3 5 8 9
 • 6
  2 7 9 9
 • 7
  6
 • 8
  0 3
 • 9
  0 5 6
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư 99619 30220 26471
19719 89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4 9
 • 1
  7
 • 2
  3
 • 3
  4 6 9
 • 4
  6 8
 • 5
  0
 • 6
  5 9
 • 7
   
 • 8
  2 8
 • 9
  1 1 4
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư 49926 16046 76645
72533 10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 1 9
 • 1
   
 • 2
  0 1 2
 • 3
  3
 • 4
  9 9
 • 5
  4
 • 6
  2 4
 • 7
  5 9
 • 8
  2 5
 • 9
  7 7