XSDNG ngày 04/11/2023 - KQXSDNG ngày 04/11/2023 mới nhất

Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải tư 36744 56878 37037
00014 76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 5
 • 1
  6
 • 2
  9
 • 3
  8
 • 4
  1 2 4 7
 • 5
   
 • 6
  0 6
 • 7
  2 3
 • 8
  7 9
 • 9
  3 3 4
Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải tư 54974 30969 36332
16734 13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
   
 • 2
  2 3
 • 3
  2 7 9 9
 • 4
  3 7
 • 5
  1 6
 • 6
  1
 • 7
  0 0 3
 • 8
  2
 • 9
  5 6
Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải tư 53858 57056 58560
63874 10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  3 5
 • 2
  1 2 5 7 8
 • 3
   
 • 4
  3 5 7
 • 5
   
 • 6
  5 9
 • 7
  9
 • 8
  1 5 5
 • 9
  4
Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải tư 78540 74227 60028
54115 01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 4 9
 • 1
  9
 • 2
  9
 • 3
   
 • 4
  1 5
 • 5
  1 1 4 8 9
 • 6
  2 6
 • 7
  0 2
 • 8
  1 2
 • 9
   
Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải tư 83485 05541 63857
40386 51287 55588 03954
Giải ba 48084 27684
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4
 • 2
   
 • 3
  1 3
 • 4
  5 8 8 8
 • 5
  1 4 8
 • 6
  8
 • 7
  5 6 8
 • 8
  3 7 8
 • 9
  5