XSDNG ngày 06/09/2023 - KQXSDNG ngày 06/09/2023 mới nhất

Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải tư 42143 17255 50953
99426 83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 8 8
 • 1
  2 3 6
 • 2
  4
 • 3
  0 0 4 5
 • 4
   
 • 5
  5
 • 6
  2 8 9 9
 • 7
   
 • 8
   
 • 9
  5 6
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải tư 62827 07226 44259
78580 46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3 8
 • 1
  4
 • 2
  0 3 7
 • 3
   
 • 4
  9
 • 5
  1
 • 6
  2
 • 7
  2 3 8
 • 8
  2 3
 • 9
  0 1 5
Giải tám 51
Giải bảy 604
Giải sáu 4838 9654 7649
Giải năm 6871
Giải tư 50259 93706 86871
61673 42810 30590 23339
Giải ba 22345 71504
Giải nhì 77229
Giải nhất 22413
Đặc biệt 180721
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 9
 • 1
  2 5 7 7
 • 2
   
 • 3
  1 7
 • 4
  0 0 5
 • 5
  4
 • 6
  0
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
  2 3 4 5
Giải tám 23
Giải bảy 172
Giải sáu 4990 6251 5558
Giải năm 0540
Giải tư 91981 40558 70906
02974 88872 23930 95266
Giải ba 36552 79468
Giải nhì 36821
Giải nhất 48880
Đặc biệt 721719
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 4 8 9
 • 1
  2 5 8
 • 2
  5 7 7
 • 3
  2
 • 4
  7
 • 5
   
 • 6
  0 6
 • 7
   
 • 8
  5 5 6
 • 9
  1
Giải tám 95
Giải bảy 949
Giải sáu 6575 8800 0213
Giải năm 3024
Giải tư 72755 26508 93917
66343 91795 28603 01054
Giải ba 11439 03209
Giải nhì 89417
Giải nhất 52986
Đặc biệt 256687
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
   
 • 2
   
 • 3
  0 1 4
 • 4
  2 5
 • 5
  5 7 9 9
 • 6
  8
 • 7
  1 1 8
 • 8
  0
 • 9
  0 3 4