XSDNG ngày 07/01/2023 - KQXSDNG ngày 07/01/2023 mới nhất

Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223
63650 61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3 5 5
 • 1
  4
 • 2
  8
 • 3
  2 9
 • 4
  7
 • 5
  1 7
 • 6
  3 4 5 6 8
 • 7
  6
 • 8
  2 3
 • 9
   
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854
96457 93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  1 3 4
 • 2
  0 9
 • 3
  1 1 9
 • 4
  5
 • 5
  3 7
 • 6
   
 • 7
  2 5 5
 • 8
  6 9
 • 9
  4
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591
61030 75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  3
 • 1
  4 9
 • 2
  6
 • 3
  4 5
 • 4
  5 8
 • 5
  8
 • 6
  2 4 7 9
 • 7
  8
 • 8
  2
 • 9
  1 2 5
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086
35356 28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 3
 • 1
   
 • 2
  2 9
 • 3
  5
 • 4
  4 9
 • 5
  8 9
 • 6
  5 5 7 8
 • 7
  0 2
 • 8
  2
 • 9
  6 7
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư 34487 61270 41447
73323 43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  0
 • 2
  3
 • 3
  2 2 8 9
 • 4
  3 8 8
 • 5
   
 • 6
   
 • 7
  2 4 5 8 9
 • 8
  0 3
 • 9
  1