XSDNG ngày 08/04/2023 - KQXSDNG ngày 08/04/2023 mới nhất

Giải tám 74
Giải bảy 207
Giải sáu 3602 1503 8841
Giải năm 2455
Giải tư 25797 62424 92815
89596 91037 28980 62178
Giải ba 42503 66059
Giải nhì 97467
Giải nhất 39275
Đặc biệt 356354
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  8
 • 1
  4
 • 2
  0
 • 3
  0 0
 • 4
  2 5 7
 • 5
  1 5 7
 • 6
  9
 • 7
  0 3 6 9
 • 8
  7
 • 9
  5
Giải tám 79
Giải bảy 128
Giải sáu 1192 0006 8082
Giải năm 5804
Giải tư 89089 67873 83589
66904 88178 78826 16328
Giải ba 07497 46414
Giải nhì 18772
Giải nhất 02611
Đặc biệt 514856
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1
 • 2
  7 8 9
 • 3
  7
 • 4
  0 0 1
 • 5
   
 • 6
  0 2 5
 • 7
  9
 • 8
  2 2 7
 • 9
  7 8 8
Giải tám 60
Giải bảy 051
Giải sáu 4602 1987 8992
Giải năm 9399
Giải tư 15757 19718 66464
87187 35783 73904 35842
Giải ba 49146 30783
Giải nhì 12968
Giải nhất 07203
Đặc biệt 707426
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  5
 • 2
  0 4 9
 • 3
  0 8 8
 • 4
  0 6
 • 5
   
 • 6
  2 4
 • 7
  5 8 8
 • 8
  1 6
 • 9
  9
Giải tám 03
Giải bảy 026
Giải sáu 5754 5321 6410
Giải năm 1023
Giải tư 99313 80259 86989
11382 44282 67442 32621
Giải ba 99127 98109
Giải nhì 73520
Giải nhất 12419
Đặc biệt 469743
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 2
 • 1
  2 2
 • 2
  4 8 8
 • 3
  0 1 2 4
 • 4
  5
 • 5
   
 • 6
  2
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  0 1 5 8
Giải tám 28
Giải bảy 904
Giải sáu 0698 0925 7723
Giải năm 3048
Giải tư 81428 79228 11624
45116 64992 78525 33226
Giải ba 11148 71915
Giải nhì 95425
Giải nhất 24936
Đặc biệt 048585
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  9
 • 3
  2
 • 4
  0 2
 • 5
  1 2 2 2 8
 • 6
  1 2 3
 • 7
   
 • 8
  2 2 2 4 4 9
 • 9