XSDNG ngày 08/06/2024 - KQXSDNG ngày 08/06/2024 mới nhất

Giải tám 52
Giải bảy 678
Giải sáu 4312 0492 9529
Giải năm 3601
Giải tư 22932 07055 72358
56795 82267 52260 97857
Giải ba 83744 14776
Giải nhì 88997
Giải nhất 24452
Đặc biệt 169163
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  0
 • 2
  1 3 5 5 9
 • 3
  6
 • 4
  4
 • 5
  5 9
 • 6
  7
 • 7
  5 6 9
 • 8
  5 7
 • 9
  2
Giải tám 27
Giải bảy 027
Giải sáu 8547 5924 7063
Giải năm 5400
Giải tư 53059 38671 82565
40147 91999 30935 84429
Giải ba 17408 16572
Giải nhì 12182
Giải nhất 03231
Đặc biệt 617219
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0
 • 1
  3 7
 • 2
  7 8
 • 3
  6
 • 4
  2
 • 5
  3 6
 • 6
   
 • 7
  2 2 4 4
 • 8
  0
 • 9
  1 2 5 9
Giải tám 40
Giải bảy 003
Giải sáu 8350 6374 9645
Giải năm 6143
Giải tư 61322 12257 94055
07278 19401 69082 23265
Giải ba 41628 01749
Giải nhì 93879
Giải nhất 26637
Đặc biệt 661914
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5
 • 1
  0
 • 2
  2 8
 • 3
  0 4
 • 4
  1 7
 • 5
  4 5 6
 • 6
   
 • 7
  3 5
 • 8
  2 7
 • 9
  4 7
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 7570 8270 4452
Giải năm 3074
Giải tư 62200 16200 78905
09266 91766 98022 81536
Giải ba 80794 87322
Giải nhì 32327
Giải nhất 05709
Đặc biệt 526514
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 7 7 7
 • 1
   
 • 2
  2 2 5 5
 • 3
   
 • 4
  1 7 9
 • 5
  0
 • 6
  3 6 6
 • 7
  2
 • 8
   
 • 9
  0
Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải tư 10838 51168 45114
42798 97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Đặc biệt 476726
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  8 8
 • 2
  6
 • 3
  2
 • 4
  1 4
 • 5
   
 • 6
  2 9
 • 7
  4 6
 • 8
  3 6 7 8 9
 • 9
  5