XSDNG ngày 11/05/2024 - KQXSDNG ngày 11/05/2024 mới nhất

Giải tám 16
Giải bảy 530
Giải sáu 3005 0804 3434
Giải năm 1484
Giải tư 36562 22409 17261
21231 90419 47100 66055
Giải ba 07302 87478
Giải nhì 91940
Giải nhất 25130
Đặc biệt 377478
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 3 3 4
 • 1
  3 6
 • 2
  0 6
 • 3
   
 • 4
  0 3 8
 • 5
  0 5
 • 6
  1
 • 7
   
 • 8
  7 7
 • 9
  0 1
Giải tám 93
Giải bảy 285
Giải sáu 6020 0669 5199
Giải năm 1962
Giải tư 97373 68771 02651
93634 09607 03432 44498
Giải ba 76421 27496
Giải nhì 25831
Giải nhất 93640
Đặc biệt 762242
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  2 3 5 7
 • 2
  3 4 6
 • 3
  7 9
 • 4
  3
 • 5
  8
 • 6
  9
 • 7
  0
 • 8
  9
 • 9
  6 9
Giải tám 82
Giải bảy 733
Giải sáu 6383 0731 1787
Giải năm 2555
Giải tư 28728 97039 04845
32443 39471 63591 98635
Giải ba 87884 23108
Giải nhì 17111
Giải nhất 15833
Đặc biệt 304905
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  1 3 7 9
 • 2
  8
 • 3
  3 3 4 8
 • 4
  8
 • 5
  0 3 4 5
 • 6
   
 • 7
  8
 • 8
  0 2
 • 9
  3
Giải tám 88
Giải bảy 853
Giải sáu 9313 2220 8483
Giải năm 0699
Giải tư 07848 54004 78207
68767 88881 38691 40057
Giải ba 91756 09287
Giải nhì 66704
Giải nhất 02495
Đặc biệt 330440
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 4
 • 1
  8 9
 • 2
   
 • 3
  1 5 8
 • 4
  0 0
 • 5
  9
 • 6
  5
 • 7
  0 5 6 8
 • 8
  4 8
 • 9
  9
Giải tám 79
Giải bảy 801
Giải sáu 3191 6337 4833
Giải năm 4077
Giải tư 85127 03396 83448
12267 63739 73770 85317
Giải ba 57193 91662
Giải nhì 66007
Giải nhất 94259
Đặc biệt 341749
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  7
 • 1
  0 9
 • 2
  6
 • 3
  3 9
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  9
 • 7
  0 1 2 3 6 7
 • 8
  4
 • 9
  3 4 5 7