XSDNG ngày 11/10/2023 - KQXSDNG ngày 11/10/2023 mới nhất

Giải tám 14
Giải bảy 095
Giải sáu 6007 9448 2539
Giải năm 2955
Giải tư 53035 51062 71579
26923 43646 56888 55227
Giải ba 14168 16682
Giải nhì 11517
Giải nhất 09625
Đặc biệt 015713
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
   
 • 2
  6 8
 • 3
  1 2
 • 4
  1
 • 5
  2 3 5 9
 • 6
  4
 • 7
  0 1 2
 • 8
  4 6 8
 • 9
  3 7
Giải tám 14
Giải bảy 217
Giải sáu 1160 2113 1162
Giải năm 2747
Giải tư 65395 92711 85592
61274 52678 72211 71705
Giải ba 97849 57588
Giải nhì 54763
Giải nhất 56736
Đặc biệt 532851
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6
 • 1
  1 1 5
 • 2
  6 9
 • 3
  1 6
 • 4
  1 7
 • 5
  0 9
 • 6
  3
 • 7
  1 4
 • 8
  7 8
 • 9
  4
Giải tám 46
Giải bảy 590
Giải sáu 5363 3909 5240
Giải năm 0601
Giải tư 78359 39173 86087
99700 51954 07311 65799
Giải ba 15304 37580
Giải nhì 92658
Giải nhất 93437
Đặc biệt 962164
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 4 8 9
 • 1
  0 1
 • 2
   
 • 3
  6 7
 • 4
  0 5 6
 • 5
   
 • 6
  4
 • 7
  3 8
 • 8
  5
 • 9
  0 5 9
Giải tám 31
Giải bảy 480
Giải sáu 6050 9114 6477
Giải năm 9968
Giải tư 69097 06872 20943
62944 15420 91408 93734
Giải ba 33101 58476
Giải nhì 06395
Giải nhất 08480
Đặc biệt 430160
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2 5 6 8 8
 • 1
  0 3
 • 2
  7
 • 3
  4
 • 4
  1 3 4
 • 5
  9
 • 6
  7
 • 7
  7 9
 • 8
  0 6
 • 9
   
Giải tám 22
Giải bảy 340
Giải sáu 2095 9662 3889
Giải năm 9732
Giải tư 64106 06517 06925
24691 16199 70853 84809
Giải ba 84379 51974
Giải nhì 34565
Giải nhất 99423
Đặc biệt 313476
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DNG gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4
 • 1
  9
 • 2
  2 3 6
 • 3
  2 5
 • 4
  7
 • 5
  2 6 9
 • 6
  0 7
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  0 7 8 9